Документ 2263-XII, перша редакція — Прийняття від 09.04.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради України ( ВВР ) 1992, N 29, ст. 400 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) з 1 травня 1992 року, а
частину першу статті 15 і статтю 22 щодо розмірів пенсії
інвалідам війни з числа військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ - з 1 січня 1992 року
(відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ) ( 1931-12 ). Провести перерахунок раніше призначених пенсій
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення,
встановлених на 1 травня 1992 року. Правила, передбачені частинами першою, другою і третьою та
пунктом "в" частини четвертої статті 30, статтею 38, пунктом "а"
статті 39, пунктом "б" статті 47 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), не застосовуються
до сімей військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, які в період проходження служби
загинули чи померли внаслідок вчинення ними злочину.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: розробити проекти законодавчих актів, що випливають з цього
Закону, та внести їх на розгляд Верховної Ради України; прийняти рішення Уряду України, що випливають з цього Закону; привести у відповідність з вказаним Законом рішення Уряду
України, що стосуються пенсійного забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, та забезпечити прийняття і перегляд відповідними
міністерствами і відомствами України власних нормативних актів у
зв'язку з цим Законом; створити органи пенсійного забезпечення в системах Державного
комітету у справах охорони державного кордону України та
Управління охорони вищих посадових осіб України для пенсійного
забезпечення офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за контрактом,
Прикордонних військ України і Управління охорони вищих посадових
осіб України. До вирішення цього питання пенсійне забезпечення
зазначених військовослужбовців покласти на органи пенсійного
забезпечення Служби безпеки України. У зв'язку з цим визнати
таким, що втратив чинність, пункт 16 Положення про порядок
комплектування військового, матеріально-технічного і фінансового
забезпечення Прикордонних військ України, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року ( 1781-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.9); вжити заходи до зміцнення кадрами, матеріально-технічної бази
та оснащення комп'ютерами, засобами обчислювальної техніки,
зв'язку і транспорту органів пенсійного забезпечення Міністерства
оборони України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Головного управління командуючого Національною
гвардією України, Управління охорони вищих посадових осіб України,
інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства
внутрішніх справ України, а також вирішити питання про матеріальне
стимулювання на період масових перерахувань пенсій осіб зазначених
органів пенсійного забезпечення і тих, які залучаються до цієї
роботи.
3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ) застосовуються акти законодавства України і
колишнього Союзу РСР,якщо вони не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 9 квітня 1992 року
N 2263-12
вгору