Документ 226/96-ВР, поточна редакція — Редакція від 26.12.2018, підстава - 2655-VIII


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради
України студентам вищих навчальних закладів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 32, ст. 154 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.403 N 1997-VIII ( 1997-19 ) від 04.04.2017, ВВР, 2017, N 18, ст.228 N 2655-VIII ( 2655-19 ) від 18.12.2018, ВВР, 2019, N 2, ст.18 }

 
{ У назві та тексті Постанови слова "заклади освіти" у всіх відмінках замінено словами "навчальних закладів" у відповідному відмінку згідно з Постановою ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

 
     З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти студентами вищих навчальних закладів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів, які виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі, 500 іменних стипендій Верховної Ради України (далі - стипендії), у тому числі:
     175 стипендій - студентам вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації;
     325 стипендій - студентам вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }
 
     2. Установити такі розміри стипендій:
 
     для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 2130 гривень на місяць;
 
     для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2720 гривень на місяць.
{ Пункт 2 в редакції Постанов ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010, N 1997-VIII ( 1997-19 ) від 04.04.2017 - виплата здійснюється з 1 січня 2017 року, N 2655-VIII ( 2655-19 ) від 18.12.2018 - застосовується з 1 вересня 2018 року }
 
     3. Установити, що стипендії призначаються згідно з наказами керівників центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, щорічно з 1 вересня на один навчальний рік за результатами літнього семестрового контролю попереднього навчального року і виплачуються з коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення.
{ Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }
 
     4. Кабінету Міністрів України:
 
     1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати стипендій;
 
     2) забезпечити:
 
     встановлення Міністерством освіти і науки України квот центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, виходячи з кількості стипендій, встановлених пунктом 1 цієї Постанови;
 
     розроблення та затвердження Міністерством освіти і науки України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України.
{ Пункт 4 в редакції Постанови ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

 
{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

 
{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ 
м. Київ, 5 червня 1996 року
N 226/96-ВРвгору