Документ 226-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2018 р. № 226
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2018 р. № 226

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату

Урядовий уповноважений з питань інвестицій, голова міжвідомчої робочої групи

Директор Офісу залучення та підтримки інвестицій, перший заступник голови міжвідомчої робочої групи

Бізнес-омбудсмен, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Радник Урядового уповноваженого з питань інвестицій, секретар міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Державний секретар Мінфіну

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції

Директор ПАТ “Укрзалізниця” із стратегічного розвитку та інвестиційної політики (за згодою)

Директор ПАТ “Укрзалізниця” з економіки і фінансів (за згодою)

Заступник Голови Укравтодору

Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Голова ДРС

Перший заступник Голови Держгеонадр

Перший заступник Голови Держгеокадастру

Перший заступник Голови ДФС

Заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра юстиції

Голова державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

Заступник голови державного підприємства “Адміністрація морських портів України” з економіки (за згодою)

Директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України

Керівник Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою)

Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Заступник начальника управління - начальник відділу департаменту захисту економіки Національної поліції

Заступник начальника першого управління Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (за згодою)

Заступник начальника першого управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (за згодою)

Перший заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений

Заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений

Президент асоціації підприємств “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати”, заступник голови Ради експортерів та інвесторів при МЗС, член Світової ради Міжнародної Торгової Палати (за згодою)

Перший віце-президент асоціації підприємств “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” з питань підтримки підприємництва (за згодою)

Перший заступник голови Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

Провідний фахівець з питань правової політики департаменту стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

Провідний фахівець із забезпечення діяльності комітетів департаменту стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

Провідний фахівець з питань агропромислового комплексу департаменту стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

Фахівець з питань паливно-енергетичного комплексу департаменту стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2018 р. № 226

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату

1. Міжвідомча робоча група з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння здійсненню координації дій центральних органів виконавчої влади з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату;

2) визначення шляхів, механізмів та способів розв’язання системних проблем, які перешкоджають діяльності інвесторів і реалізації інвестиційних проектів, а також розгляд пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання системних проблем, які перешкоджають діяльності інвесторів і реалізації інвестиційних проектів, а також пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення інвестиційного клімату;

4) сприяння проведенню консультацій інвесторів із відповідними органами виконавчої влади та іншими державними органами з питань розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз та розгляд відповідних системних проблем, з якими звертаються іноземні інвестори, розглядає пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату, готує пропозиції щодо шляхів, механізмів, способів розв’язання системних проблем, пропозиції та рекомендації з питань поліпшення інвестиційного клімату та виконання інших завдань, що належать до її компетенції;

2) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

3) здійснює інші заходи аналітичного та організаційного характеру, спрямовані на виконання покладених на неї завдань та обумовлені їх метою.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) в установленому порядку отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій, представників іноземних держав та незалежних експертів (за згодою), представників бізнес-асоціацій (за згодою) тощо;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення нарад та інших відповідних заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, представниками іноземних держав та міжнародних організацій, незалежними експертами, представниками бізнес-асоціацій.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Голова міжвідомчої робочої групи, у разі його відсутності - перший заступник голови, а в разі його відсутності - заступник голови скликає та веде засідання міжвідомчої робочої групи, визначає порядок денний такого засідання.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи та узагальнення матеріалів за результатами їх розгляду забезпечує секретар міжвідомчої робочої групи. Члени міжвідомчої робочої групи у межах своєї компетенції сприяють у підготовці таких матеріалів.

9. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх членів міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, не пізніше трьох календарних днів з дня проведення засідання і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дня проведення засідання, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору