Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 02.03.2010226
Документ 226-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 226
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
13 вересня 2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі
центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних
організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 38, ст. 1776; 2003 р., N 17, ст. 774, N 31, ст. 1604;
2004 р., N 19, ст. 1330, N 25, ст. 1650, N 46, ст. 3054; 2005 р.,
N 25, ст. 1431; 2006 р., N 18, ст. 1329, N 20, ст. 1464, N 22,
ст. 1635, N 46, ст. 3072; 2007 р., N 32, ст. 1288, N 43, ст. 1716,
N 67, ст. 2581, N 78, ст. 2889; 2008 р., N 31, ст. 1000, N 45,
ст. 1467, N 68, ст. 2275, N 76, ст. 2567, N 78, ст. 2614, N 93,
ст. 3071, N 98, ст. 3232, N 100, ст. 3325; 2009 р., N 30,
ст. 1013, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 1, ст. 6) зміни, що
додаються.
2. Центральним органам виконавчої влади, іншим державним
органам, відповідальним за виконання зобов'язань, що випливають із
членства України в міжнародних організаціях, подавати щороку до
15 лютого звіт про результати співробітництва з міжнародними
організаціями та перелік запланованих на наступний звітний період
заходів Міністерству закордонних справ та Міністерству фінансів (у
частині виконання фінансових зобов'язань).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 226
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2002 р. N 1371
( 1371-2002-п )

1. Абзац третій пункту 1 постанови ( 1371-2002-п ) викласти у
такій редакції:
"перелік центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях.".
2. У Порядку участі центральних органів виконавчої влади
у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна
( 1371-2002-п ), затвердженому зазначеною постановою:
пункт 1 після слів "центральних органів виконавчої влади,"
доповнити словами "інших державних органів,";
пункт 10 після слів "а також представників" доповнити словами
"інших державних органів,".
3. Перелік центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях ( 1371-2002-п ), затверджений
зазначеною постановою, викласти у редакції, що додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371
( 1371-2002-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 226)
ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, відповідальних
за виконання зобов'язань, що випливають
із членства України в міжнародних
організаціях

------------------------------------------------------------------ | Міжнародні організації | Центральні органи виконавчої | | та їх органи | влади, інші державні органи | |--------------------------------+-------------------------------| |1. Організація Об'єднаних Націй |МЗС | |(ООН) та її головні органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Генеральна Асамблея та її | | |органи, Рада Безпеки, Економічна| | |і Соціальна Рада, Рада з опіки | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний Суд |Мін'юст, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Органи, фонди, програми ООН та | | |її головних органів: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня продовольча програма |МНС, МЗС, Мінагрополітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Глобальний екологічний фонд |Мінприроди, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, | | |МЗС, МОЗ, МВС, Державний | | |департамент з питань виконання | | |покарань | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія ООН з питань |МЗС, Міноборони, | |роззброєння |Мінпромполітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія ООН з права міжнародної |Мін'юст, Мінекономіки, МЗС | |торгівлі (ЮНСІТРАЛ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з економічних, |Мінпраці, Мін'юст, МЗС, МВС, | |соціальних та культурних прав |Мінекономіки, МКТ, МОЗ, МОН, | | |Мінсім'ямолодьспорт, | | |Держкомнацрелігій, МНС за | | |участю Уповноваженого Верховної| | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з ліквідації |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, | |дискримінації щодо жінок |Мінпраці, МВС, Міноборони, | | |МЗС, Держкомстат за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з ліквідації расової |Держкомнацрелігій, Мін'юст, | |дискримінації |МВС, МЗС, Держкомтелерадіо, | | |МКТ, МОН за участю Генеральної | | |прокуратури України та | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань використання |НКАУ, МЗС | |космічного простору в мирних | | |цілях | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань інформації |МЗС, Держкомінформатизації, | | |Держкомтелерадіо | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з прав дитини |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, | | |МВС, Мінпраці, МОН, МЗС, | | |Міноборони за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з прав інвалідів |Мінпраці, Мін'юст, МОЗ, | | |Мінрегіонбуд, | | |Держкомтелерадіо, | | |Мінтрансзв'язку, МЗС за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з прав людини |Мін'юст, МЗС, МВС, МОЗ, МОН, | | |Мінпраці, Держкомнацрелігій, | | |Державний департамент з питань | | |виконання покарань, Міноборони,| | |Мінсім'ямолодьспорт, | | |Держкомтелерадіо за участю | | |Генеральної прокуратури України| | |та Уповноваженого Верховної | | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет проти тортур |Мін'юст, Державний департамент | | |з питань виконання покарань, | | |МВС, Міноборони, | | |Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ, | | |Держкомнацрелігій, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МЗС, СБУ | | |за участю Генеральної | | |прокуратури України та | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція ООН з питань |Мінекономіки, МЗС, | |торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) |Антимонопольний комітет, | | |Мін'юст, Укрзовнішінвест | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція з роззброєння |МЗС, Міноборони | |--------------------------------+-------------------------------| |Об'єднана програма ООН з питань |МОЗ, МЗС, Державний департамент| |ВІЛ/СНІДу |з питань виконання покарань, | | |Мінсім'ямолодьспорт, МВС | |--------------------------------+-------------------------------| |Програма ООН з навколишнього |Мінприроди, МЗС, Держкомзем | |середовища (ЮНЕП) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Програма ООН з населених |Мінрегіонбуд, МЗС, Держкомзем, | |пунктів - Хабітат |Мінприроди | |--------------------------------+-------------------------------| |Програма розвитку ООН (ПРООН) |Мінекономіки, МЗС, Мінприроди, | | |Мінсім'ямолодьспорт, | | |Укрзовнішінвест | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада ООН з прав людини |МЗС, Мін'юст, | | |Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОН, | | |МКТ, Мінпраці, Міноборони, | | |Держкомтелерадіо, МОЗ, | | |Держкомнацрелігій, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, Державний | | |департамент з питань виконання | | |покарань, Мінрегіонбуд, | | |Держкомстат, СБУ за участю | | |Генеральної прокуратури України| | |та Уповноваженого Верховної | | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Управління Верховного комісара |Мін'юст, МЗС, МВС, Державний | |ООН з прав людини |департамент з питань виконання | | |покарань | |--------------------------------+-------------------------------| |Управління Верховного комісара |Держкомнацрелігій, Державна | |ООН у справах біженців |міграційна служба, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Фонд ООН у галузі |МОЗ, Мінекономіки, МЗС, | |народонаселення (ЮНФПА) |Мінпраці, Мін'юст, | | |Держкомстат, | | |Мінсім'ямолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Функціональні комісії і комітети| | |Економічної і Соціальної Ради | | |(ЕКОСОР) та пов'язані з ними | | |органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія із становища жінок |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, | | |МЗС, Мінпраці, МВС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з наркотичних засобів |СБУ, МВС, МОЗ, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з народонаселення та |Держкомстат, МЗС, Мінпраці, | |розвитку |Мін'юст, Мінсім'ямолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з науки і техніки з |МОН, Держкомінформатизації, | |метою розвитку |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія із запобігання |МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС | |злочинності та карного | | |правосуддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія соціального розвитку |Мінпраці, МЗС, | | |Мінсім'ямолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія сталого розвитку |Мінприроди, МЗС, | | |Мінпромполітики, Мінекономіки | |--------------------------------+-------------------------------| |Статистична комісія |Держкомстат, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Форум ООН з лісів |Держкомлісгосп, Мінприроди, | | |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Група експертів ООН з |Мінприроди | |географічних назв | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська економічна комісія | | |(ЄЕК ООН): | | |--------------------------------+-------------------------------| |щорічні сесії |Мінекономіки, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні органи ЄЕК ООН: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з внутрішнього |Мінтрансзв'язку, Держмитслужба | |транспорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з екологічної політики |Мінприроди | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з житлового господарства|Мінрегіонбуд, Держкомзем, | |та землекористування |Мінжитлокомунгосп | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет із сталої енергетики |Мінпаливенерго, НАЕР, НКРЕ | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з лісоматеріалів |Держкомлісгосп | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань економічного |Мінекономіки, Мінфін, МВС, ДМС,| |співробітництва та інтеграції |Держкомпідприємництво, МОН, | |(КЕСІ) |Держмитслужба, | | |Укрзовнішінвест | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з торгівлі |Мінекономіки, | | |Держспоживстандарт | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція європейських |Держкомстат | |статистиків | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Спеціалізовані установи ООН | | |та інші автономні міжурядові | | |організації системи ООН: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Багатостороннє агентство з |Мінекономіки, Мінфін, МЗС, | |питань гарантій інвестицій |Укрзовнішінвест | |(БАГІ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітній поштовий союз (ВПС) |Мінтрансзв'язку, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня метеорологічна |МНС, МЗС | |організація (ВМО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня організація |МОН, МЗС, Антимонопольний | |інтелектуальної власності |комітет | |(ВОІВ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня організація охорони |МОЗ, МЗС, Державний департамент| |здоров'я (ВООЗ) |з питань виконання покарань | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня туристична організація|МКТ, МЗС | |(ВТО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна асоціація розвитку |Мінекономіки, Мінфін, МЗС | |(МАР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна морська організація |Мінтрансзв'язку, МЗС, Мін'юст | |(ІМО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація праці |Мінпраці, МЗС, Мін'юст, | |(МОП) |Мінтрансзв'язку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація цивільної|Мінтрансзв'язку, МЗС, МВС | |авіації (ІКАО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна фінансова корпорація |Мінфін, Мінекономіки, МЗС, | |(МФК) |Держкомпідприємництво | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародне агентство з атомної |Мінпаливенерго, | |енергії (МАГАТЕ) |Держатомрегулювання, СБУ, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний банк реконструкції |Мінекономіки, Мінфін, МЗС, | |та розвитку (МБРР) |Мін'юст за участю Рахункової | | |палати | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний валютний фонд (МВФ) |Мінфін, Мінекономіки, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний союз електрозв'язку |Мінтрансзв'язку, | |(МСЕ) |Держкомінформатизації, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний центр з врегулювання|Мін'юст | |інвестиційних спорів | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Об'єднаних Націй з |Національна комісія у справах | |питань науки, освіти і культури |ЮНЕСКО, МЗС, МОН, МКТ, | |(ЮНЕСКО) |Держкомінформатизації | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Об'єднаних Націй з |Мінекономіки, МЗС, | |промислового розвитку (ЮНІДО) |Мінпромполітики, Мінприроди, | | |Держкомпідприємництво, | | |Укрзовнішінвест | |--------------------------------+-------------------------------| |Продовольча та |Мінагрополітики, МЗС | |сільськогосподарська організація| | |ООН (ФАО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет Продовольчої та |Мінагрополітики, | |сільськогосподарської |Держкомлісгосп | |організації ООН з лісового | | |господарства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет Продовольчої та |Мінагрополітики, | |сільськогосподарської |Держкомрибгосп | |організації ООН з рибного | | |господарства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спільна комісія ФАО/ВООЗ із |МОЗ, Держкомветмедицини, МЗС | |зводу харчових продуктів Кодекс | | |аліментаріус | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Міжнародні організації, що не| | |входять до системи ООН: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Асоціація національних |Мінприроди | |картографо-геодезичних та | | |кадастрових служб європейських | | |країн | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вассенаарська домовленість |МЗС, Мінекономіки, СБУ, | |( 998_177 ) |Держмитслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |Внутрішньоєвропейська |ДПА | |організація податкових | | |адміністрацій (IOTA) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня митна організація |Держмитслужба, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня організація здоров'я |Держкомветмедицини, | |тварин |Мінагрополітики, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Гаазька конференція з |Мін'юст, МЗС, МВС, | |міжнародного приватного права |Мінсім'ямолодьспорт за участю | | |Генеральної прокуратури | | |України | |--------------------------------+-------------------------------| |Глобальна ініціатива боротьби з |СБУ, МВС, Адміністрація | |актами ядерного тероризму |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Егмонтська група підрозділів |Держфінмоніторинг | |фінансової розвідки | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська і середземноморська |Мінагрополітики, МЗС | |організація захисту рослин | | |(ЄОЗР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська конференція |Мінтрансзв'язку | |адміністрацій зв'язку (СЕПТ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська конференція |Мінтрансзв'язку, МЗС | |цивільної авіації (ЄКЦА) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська організація вищих |Рахункова палата (за згодою) | |органів фінансового контролю | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська організація |Мінтрансзв'язку, МЗС | |супутникового зв'язку | | |(ЄВТЕЛСАТ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський банк реконструкції |Мінфін, Мінекономіки, МЗС, | |та розвитку (ЄБРР) |Мін'юст, | | |Держкомпідприємництво | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія по збереженню морських |Мінагрополітики, | |живих ресурсів Антарктики |Держкомрибгосп, МЗС | |(ККАМЛР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет супутникового нагляду за|НКАУ | |Землею | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжагентський комітет з | - " - | |космічного сміття (МККС) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна асоціація з контролю |Мінагрополітики | |за якістю насіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна гідрографічна |Мінтрансзв'язку, МЗС | |організація (МГО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна група із спостережень|НКАУ | |Землі з космосу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна електротехнічна |Держспоживстандарт, | |комісія |Мінекономіки, Мінпромполітики, | | |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна європейська |МОН | |інноваційна науково-технічна | | |програма | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна картографічна |Мінприроди | |організація | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |Мінагрополітики, МЗС | |виноградарства та виноробства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація вищих |Рахункова палата (за згодою) | |органів фінансового контролю | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |Держспоживстандарт, | |законодавчої метрології |Мінекономіки | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація з |МВС, Держкомнацрелігій, ДМС, | |міграції (МОМ) |СБУ, МЗС, Мінсім'ямолодьспорт, | | |Мін'юст | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація з цукру |Мінагрополітики | |(МОЦ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація комісій з|Державна комісія з цінних | |цінних паперів |паперів та фондового ринку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |НКАУ, МЗС | |космічного зв'язку | | |"Інтерсупутник" | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |МВС | |кримінальної поліції (Інтерпол) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |НКАУ | |мобільного супутникового зв'язку| | |(МОМСЗ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |Держспоживстандарт, | |стандартизації |Мінекономіки, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Технічний комітет Міжнародної |Держспоживстандарт, НКАУ | |організації стандартизації | | |"Авіаційна і космічна техніка" | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна рада армійського |Міноборони | |спорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна рада архівів |Держкомархів | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна рада по зерну (МРЗ) |Мінагрополітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна федерація товариств |МОЗ | |Червоного Хреста і Червоного | | |Півмісяця | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародне бюро виставок (МБВ) |Мінекономіки, МЗС, | | |Держкомпідприємництво | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний союз з охорони нових|Мінагрополітики, МОН, МЗС | |сортів рослин | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний транспортний форум |Мінтрансзв'язку, МЗС | |(МТФ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний центр наукової та |МОН | |технічної інформації (МЦНТІ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжурядова комісія з питань |Мінтрансзв'язку, МЗС | |виконання Основної | | |багатосторонньої угоди про | | |міжнародний транспорт щодо | | |розвитку коридору Європа - | | |Кавказ - Азія | | |( 998_022 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міністерська конференція по |Держкомлісгосп | |захисту лісів Європи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий комітет з антарктичних |МОН, МЗС | |досліджень (СКАР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Об'єднаний інститут ядерних |МОН | |досліджень (ОІЯД) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Євроазіатського |Держспоживстандарт | |співробітництва державних | | |метрологічних установ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація за демократію та |МЗС | |економічний розвиток - ГУАМ та | | |її основні органи: | | |Рада глав держав, | | |Рада міністрів | | |закордонних справ, Рада | | |національних координаторів, Рада| | |постійних представників і | | |Секретаріат | | |--------------------------------+-------------------------------| |галузеві робочі групи ГУАМ: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань боротьби з|СБУ, МВС, Адміністрація | |тероризмом, організованою |Держприкордонслужби, | |злочинністю та розповсюдженням |Держмитслужба за участю | |наркотиків |Генеральної прокуратури | | |України | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань економіки |Мінекономіки | |та торгівлі | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань |Мінпаливенерго | |енергетики | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань |Мінтрансзв'язку, | |інформаційних технологій |Держкомінформатизації | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань культури, |МОН, МКТ | |освіти і науки | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань |МНС | |надзвичайних ситуацій | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань |Мінтрансзв'язку | |транспорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань туризму |МКТ | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація з безпеки і |МЗС | |співробітництва в Європі (ОБСЄ):| | |Саміт глав держав та урядів, | | |Рада міністрів закордонних | | |справ, Постійна рада | | |--------------------------------+-------------------------------| |Антитерористичний підрозділ |СБУ, МВС, МЗС | |ОБСЄ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Бюро ОБСЄ з демократичних |Мін'юст, МВС, ДМС, МОН, | |інститутів та прав людини |Держкомнацрелігій, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Верховний комісар ОБСЄ у справах|Держкомнацрелігій, Мін'юст, | |національних меншин |МОН, МЗС, МВС | |--------------------------------+-------------------------------| |Представник ОБСЄ з питань |Держкомтелерадіо, МЗС | |свободи засобів масової | | |інформації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальний представник ОБСЄ з |МВС, ДМС, Мінсім'ямолодьспорт, | |питань боротьби з торгівлею |Адміністрація | |людьми |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Форум ОБСЄ з питань економіки та|Мінекономіки, Мінприроди, | |довкілля, координатор ОБСЄ з |Мінпаливенерго, | |питань економіки та довкілля |Мінтрансзв'язку, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Форум ОБСЄ із співробітництва у |Міноборони, МВС, СБУ, | |галузі безпеки |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МНС, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Центр запобігання конфліктам |Міноборони, МВС, МНС, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація з рибальства в |Мінагрополітики, МЗС, | |північно-західній частині |Держкомрибгосп | |Атлантичного океану (НАФО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська асоціація |Держспоживстандарт, | |національних метрологічних |Мінекономіки | |установ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація по забороні хімічної|МЗС, Мінпромполітики, | |зброї (ОЗХЗ) |Міноборони, Мінприроди, МВС, | | |МНС, Мінекономіки, Мінфін, | | |СБУ | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація співдружності |Мінтрансзв'язку | |залізниць (ОСЗ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Чорноморського |МЗС, Мінекономіки, | |економічного співробітництва |Мінтрансзв'язку, | |(ОЧЕС) |Мінагрополітики, МКТ, МОН, | | |МОЗ, Мінприроди, | | |Мінпаливенерго, МНС, Мінфін, | | |МВС, Держмитслужба, | | |Держкомпідприємництво, | | |Головдержслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |Постійна палата третейського |МЗС, Мін'юст | |суду | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада Європи (РЄ): |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Група держав Ради Європи проти |Мін'юст, МЗС, МВС, СБУ | |корупції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська комісія проти |Держкомнацрелігій, Мін'юст, | |расизму та нетерпимості |МОН, МВС, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський комітет проти |Державний департамент з питань | |тортур |виконання покарань, Мін'юст, | | |МВС, МОЗ, МОН, СБУ, | | |Міноборони, Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський суд з прав людини |Мін'юст, МВС, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісар Ради Європи з прав | - " - | |людини | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет експертів Європейської |Держкомнацрелігій, МОН, | |хартії регіональних мов або мов |Держкомтелерадіо, Мін'юст, | |меншин |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет експертів Ради Європи із|Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, | |взаємної оцінки заходів протидії|СБУ, Мін'юст, Державна комісія | |відмиванню коштів |з цінних паперів та фондового | | |ринку, Державна комісія з | | |регулювання ринків фінансових | | |послуг, МЗС за участю | | |Генеральної прокуратури України| | |та НБУ | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет експертів Ради Європи по|СБУ, МЗС | |боротьбі з тероризмом | | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультативний комітет |Мінпраці, МВС, МЗС | |Європейської конвенції про | | |правовий статус | | |трудящих-мігрантів | | |( 994_307 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультативний комітет Рамкової|Держкомнацрелігій, Мін'юст, | |конвенції про захист |МОН, Держкомтелерадіо, МВС, | |національних меншин |МЗС | |( 995_055 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Урядовий комітет Європейської |Мінпраці, Мін'юст, МЗС | |соціальної хартії | | |( 994_300, 994_062 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада керуючих антарктичними |МОН, МЗС, Мінагрополітики, | |програмами (КОМНАП) |Держкомрибгосп | |--------------------------------+-------------------------------| |Світова асоціація автомобільних |Мінтрансзв'язку | |магістралей | | |--------------------------------+-------------------------------| |Світова організація торгівлі |Мінекономіки, МЗС, | |(СОТ) |Мінагрополітики, Мінфін, | | |Мін'юст, Мінпромполітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретаріат Договору про |МОН, МЗС, Мінагрополітики, | |Антарктику ( 995_224 ) |Мінприроди, Держкомрибгосп | |--------------------------------+-------------------------------| |Технічний комітет по |Мінприроди | |стандартизації географічної | | |інформації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Український науково- |МОН | |технологічний центр | | |--------------------------------+-------------------------------| |Центральноєвропейська |МЗС, Мінекономіки, | |ініціатива |Мінагрополітики, МКТ, МОН, | | |Мінприроди, Мінпаливенерго, | | |Мінпраці, Мінтрансзв'язку, | | |Держкомтелерадіо, | | |Держкомпідприємництво, | | |Головдержслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |Чорноморський банк торгівлі та |Мінфін, Мінекономіки | |розвитку (ЧБТР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Конвенційні органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Виконавчий орган Конвенції про |Мінприроди | |транскордонне забруднення | | |атмосферного повітря на великі | | |відстані | | |( 995_223 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Договір до Енергетичної хартії |Мінпаливенерго, Мінекономіки, | |( 995_056 ) та пов'язані з ним |НАЕР, НКРЕ, МЗС | |документи (ДЕХ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дунайська комісія (ДК) |МЗС, Мінтрансзв'язку | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська організація з |Мінтрансзв'язку, МЗС | |безпеки аеронавігації | | |(Євроконтроль) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Змішана комісія із застосування |Мінагрополітики, МЗС, | |Угоди про рибальство у водах |Держкомрибгосп | |Дунаю ( 998_113 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Зустріч Сторін Конвенції про |Мінприроди, Мін'юст, МЗС | |доступ до інформації, участь | | |громадськості в процесі | | |прийняття рішень та доступ до | | |правосуддя з питань, що | | |стосуються довкілля (Орхуська | | |конвенція) ( 994_015 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Зустріч Сторін Конвенції про |Мінприроди, МЗС | |оцінку впливу на навколишнє | | |середовище в транскордонному | | |контексті (Конвенція Еспоо) | | |( 995_272 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія по захисту Чорного моря | - " - | |від забруднення Конвенції про | | |захист Чорного моря від | | |забруднення ( 995_065 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультативна комісія з |МЗС | |відкритого неба | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція держав - учасниць |МЗС, МОЗ, Держкомветмедицини, | |Конвенції про заборону розробки,|Міноборони | |виробництва та накопичення | | |запасів бактеріологічної | | |(біологічної) і токсинної зброї | | |та про їх знищення ( 995_054 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Договірних сторін |Мінприроди, МЗС | |Конвенції про водно-болотні | | |угіддя (Рамсарська конвенція) | | |( 995_031 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Базельської | - " - | |конвенції по контролю за | | |транскордонними перевезеннями | | |небезпечних відходів та їх | | |видаленням ( 995_022 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Віденської | - " - | |конвенції про охорону озонового | | |шару | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін | - " - | |Картахенського протоколу про | | |біобезпеку до Конвенції про | | |біологічне різноманіття | | |( 995_935 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції ООН|Мінприроди, МЗС | |про боротьбу з опустелюванням у | | |тих країнах, що потерпають від | | |серйозної посухи та/або | | |опустелювання, особливо в | | |Африці ( 995_120 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції про| - " - | |збереження мігруючих видів диких| | |тварин ( 995_136 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції про|Мінприроди, МЗС, | |міжнародну торгівлю видами дикої|Мінагрополітики, | |фауни і флори, що перебувають |Держкомрибгосп | |під загрозою зникнення | | |( 995_129 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції про|Мінприроди, МЗС | |охорону біологічного | | |різноманіття ( 995_030 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Рамкової |Нацекоінвестагентство, | |конвенції ООН про зміну клімату |Мінприроди, МЗС, Мінекономіки, | |( 995_044 ) |НАЕР | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Рамкової |Мінприроди, Мінекономіки, | |конвенції про охорону та сталий |Мінрегіонбуд, МКТ, МНС, | |розвиток Карпат ( 998_164 ) |Мінтрансзв'язку, МЗС, | | |Мінпромполітики, | | |Мінжитлокомунгосп, | | |Держкомлісгосп, Держводгосп | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін |МОЗ, Мінприроди | |Роттердамської конвенції про | | |процедуру попередньої | | |обґрунтованої згоди відносно | | |окремих небезпечних хімічних | | |речовин та пестицидів у | | |міжнародній торгівлі ( 995_a35 )| | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін |Мінприроди, МЗС | |Стокгольмської конвенції про | | |стійкі органічні забруднювачі | | |( 995_a07 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Координуючий орган Конвенції про|ДПА, Держмитслужба, Пенсійний | |взаємну адміністративну допомогу|фонд України | |в податкових справах | | |( 994_325 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна комісія з захисту |Мінприроди, МЗС | |річки Дунай | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний орган з морського | - " - | |дна | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний трибунал з морського|МЗС, Мін'юст, Мінтрансзв'язку | |права | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін з виконання |Мінприроди, Держводгосп | |Конвенції про охорону та | | |використання транскордонних | | |водотоків та міжнародних озер | | |( 994_273 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін з розгляду |Держатомрегулювання, МНС, | |виконання зобов'язань за |Мінпаливенерго, МЗС | |Конвенцією про безпеку | | |поводження з ядерним паливом та | | |про безпеку поводження з | | |радіоактивними відходами | | |( 995_335 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін з розгляду |Держатомрегулювання, | |виконання зобов'язань за |Мінпаливенерго, МЗС | |Конвенцією про ядерну безпеку | | |( 995_023 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Монреальського |Мінприроди, МЗС | |протоколу з речовин, що руйнують| | |озоновий шар | | |( 995_215 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Угоди про | - " - | |збереження афро-євразійських | | |мігруючих водно-болотних птахів | | |( 995_934 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Угоди про | - " - | |збереження кажанів в Європі | | |( 994_011 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Угоди про | - " - | |збереження китоподібних Чорного | | |моря, Середземного моря та | | |прилеглої акваторії Атлантичного| | |океану ( 995_422 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підготовча комісія Організації з|МЗС, НКАУ | |договору про всеосяжну заборону | | |ядерних випробувань | | |--------------------------------+-------------------------------| |Постійний комітет Конвенції про |Мінприроди, МЗС | |збереження дикої фауни і флори | | |та природних середовищ існування| | |в Європі ( 995_032 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спільна консультативна група |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Міжнародні організації, у | | |роботі яких Україна бере участь | | |як спостерігач або асоційований | | |член: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Генеральна конференція з мір і |Держспоживстандарт | |ваги | | |--------------------------------+-------------------------------| |Євразійська група з протидії |Держфінмоніторинг, СБУ | |легалізації злочинних доходів і | | |фінансуванню тероризму | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський комітет із |Держспоживстандарт | |стандартизації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський комітет із | - " - | |стандартизації в електротехніці | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з охорони морського |Мінприроди, МЗС | |довкілля Балтики (ГЕЛКОМ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань державного |Головдержслужба | |управління Організації | | |економічного співробітництва та | | |розвитку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міждержавна рада з геодезії, |Мінприроди | |картографії та дистанційного | | |зондування Землі країн - | | |учасниць СНД | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна конференція протидії |СБУ, МВС, Адміністрація | |наркотикам |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |МЗС, Мінекономіки, МОН, МКТ | |франкофонії (МОФ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація цивільної|МНС, МЗС | |оборони (МОЦО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада держав Балтійського моря |МЗС, Мінсім'ямолодьспорт, | | |Держатомрегулювання | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань розвитку |Держкомпідприємництво | |малого і середнього бізнесу та | | |підприємництва Організації | | |економічного співробітництва та | | |розвитку | | ------------------------------------------------------------------вгору