Документ 2257-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 707
Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.354 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "неналежної" замінити словом
"належної".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 травня 2010 року
N 2257-VIвгору