Документ 2255-99-п, попередня редакція — Редакція від 01.11.2011, підстава - 1109-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 1999 р. N 2255
Київ
Про Порядок формування та розподілу квот на
закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у
вівчарських господарствах та відшкодування різниці
між регульованими і діючими цінами на них
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 859 ( 859-2007-п ) від 26.06.2007
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок формування та розподілу квот на закупівлю вовни,
овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах та
відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них;
квоти на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків для
державних потреб на 2000 рік.
2. Міністерству агропромислового комплексу після затвердження
Верховною Радою України Державного бюджету України на 2000 рік
профінансувати видатки на цінову підтримку вітчизняного
виробництва продукції вівчарства за рахунок видатків державного
бюджету на підтримку виробництва продукції тваринництва та
рослинництва.
3. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів разом з Українською академією
аграрних наук:
розробити і затвердити в установленому порядку програму
цінової підтримки вітчизняного виробництва продукції вівчарства в
межах надходжень коштів до бюджету від сплати ввізного мита на
продукцію тваринного походження на 2001 - 2005 роки згідно з
Законом України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР );
проаналізувати ефективність запровадження Порядку,
затвердженого цією постановою, за результатами роботи у 2000 році
та у разі потреби внести Кабінетові Міністрів України відповідні
пропозиції.
4. Міністерству фінансів, Міністерству агропромислового
комплексу передбачати під час складання Державного бюджету України
видатки починаючи з 2001 року на фінансування цінової підтримки
вітчизняного виробництва продукції вівчарства в межах надходжень
коштів до бюджету від сплати ввізного мита на продукцію тваринного
походження.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1999 р. N 2255
ПОРЯДОК
формування та розподілу квот на закупівлю вовни,
овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах
та відшкодування різниці між регульованими і діючими
цінами на них
1. Цей Порядок встановлює механізм формування та розподілу
квот на закупівлю у сільськогосподарських підприємств -
товаровиробників вівчарської продукції (далі - товаровиробники)
вовни, овчин, каракулю і смушків та відшкодування товаровиробникам
різниці між регульованими і діючими цінами на них.
2. Квоти на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків для
виробництва речового майна для потреб Міноборони, Адміністрації
Держприкордонслужби, МНС, ДПтС, Головного управління Командувача
Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших
військових формувань, МВС та Держспецзв'язку, які є державними
замовниками на виготовлення цього майна, та регульовані ціни і
суми відшкодування різниці між регульованими і діючими
закупівельними цінами на зазначену сировину визначаються
Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінфіном, Мінагропромом за
погодженням із зазначеними державними замовниками і щороку у 1
кварталі затверджуються Кабінетом Міністрів України. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006, N 859 ( 859-2007-п ) від 26.06.2007, N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
3. Державні замовники щороку на конкурсній основі визначають
виконавців державного оборонного замовлення на виготовлення
речового майна, які укладатимуть прямі договори з
товаровиробниками - співвиконавцями державного замовлення на
закупівлю сировини у межах встановлених квот.
4. Мінагропром, Міністерство агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, управління агропромислового комплексу
облдержадміністрацій у межах встановлених для відповідних регіонів
квот на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків разом з
виконавцями державного оборонного замовлення на виготовлення
речового майна визначають на конкурсній основі товаровиробників та
доводять до них квоти на закупівлю зазначеної сировини.
При цьому перевага повинна надаватися племінним вівчарським
господарствам.
5. Закупівля вовни, овчин, каракулю і смушків у межах
встановлених квот здійснюється за діючими закупівельними цінами.
На фінансування закупівлі цієї сировини державними замовниками
спрямовується виконавцям державного оборонного замовлення в
першому півріччі кожного року частина коштів державного бюджету,
передбачена на придбання речового майна, яке виробляється із
зазначеної сировини, у сумі не менше 50 відсотків вартості вовни і
25 відсотків вартості овчин, каракулю і смушків.
6. Відповідно до укладених договорів товаровиробники
одержують від виконавців державного оборонного замовлення на
речове майно в першому півріччі кожного року аванси в розмірі
50 відсотків вартості вовни та 25 відсотків вартості овчин,
каракулю і смушків. Остаточні розрахунки з ними провадяться після
поставки квотованої продукції, але не пізніше 30 грудня звітного
року.
7. Відшкодування товаровиробникам фактичних витрат на
виробництво вовни, овчин, каракулю і смушків здійснюється в межах
регульованих цін на них. Різниця між регульованими та діючими
закупівельними цінами за реалізовані товаровиробниками у межах
квоти вовну, овчини, каракуль і смушки відшкодовується їм згідно з
програмою цінової підтримки вітчизняного виробництва продукції
вівчарства в межах надходжень коштів до бюджету від сплати
ввізного мита на продукцію тваринного походження, що нараховується
митними органами і виплачується територіальними органами
Державного казначейства після пред'явлення товаровиробниками
довідок, виданих підприємствами, що заготовляють чи переробляють
цю сировину.
8. Контроль за цільовим використанням виділених коштів
здійснюють державні замовники, а за відшкодуванням
товаровиробникам різниці між регульованими та закупівельними
цінами - Мінагропром.
9. У разі невиконання або неналежного виконання договорів на
закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків, несвоєчасного
проведення розрахунків за цю сировину товаровиробники, виконавці
державного оборонного замовлення та державні замовники несуть
відповідальність згідно з укладеними договорами.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1999 р. N 2255
КВОТИ
на закупівлю вовни, овчин, каракулю
і смушків для державних потреб на 2000 рік
------------------------------------------------------------------ | Вовна, тонн | | Регіон |----------------| Овчина, |Каракуль і |фізична|у митому|тис. штук | смушки, | вага |волокні | |тис. штук ------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим 150 75 22 -
Області:
Вінницька 20 10 2 -
Дніпропетровська 40 20 2 0,1
Донецька 80 40 7 -
Закарпатська 30 15 10 -
Запорізька 80 40 8 -
Івано-Франківська - - 2 -
Кіровоградська 50 25 3 -
Луганська 30 15 3 -
Миколаївська 70 35 5 -
Одеська 200 100 40 0,5
Полтавська - - - 0,15
Сумська 10 5 2 -
Харківська 60 30 4 -
Херсонська 240 120 15 0,5
Чернівецька 20 10 5 0,25
Усього 1080 540 130 1,5вгору