Документ 2252-IV, перша редакція — Прийняття від 16.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за незаконне
збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять банківську таємницю,
та за розголошення банківської таємниці
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.119 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
 
     1) у статті 231:
 
     назву статті викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю";
 
     в абзаці першому:
 
     після слів "що становлять комерційну" доповнити словами "або банківську";
 
     слова "(комерційне шпигунство)" виключити;
 
     2) у статті 232:
 
     назву статті викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці";
 
     абзац перший після слів "Умисне розголошення комерційної" доповнити словами "або банківської".
 
     2. У частині третій статті 178 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) слова "з санкції прокурора або його заступника" замінити словами "за вмотивованою постановою судді".
 
     3. Статтю 164-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2252-IVвгору