Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.03.1993225
Документ 225-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.06.2011, підстава - 553-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 березня 1993 р. N 225
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 553 ( 553-2011-п ) від 23.05.2011 }
Про затвердження Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 253 ( 253-95-п ) від 07.04.95
N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002
N 609 ( 609-2004-п ) від 12.05.2004
N 1434 ( 1434-2006-п ) від 18.10.2006
N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007
N 3 ( 3-2009-п ) від 14.01.2009 }

Відповідно до Закону України "Про основи містобудування"
( 2780-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль, що додається.
2. Міністерству у справах будівництва і архітектури до 1
липня 1993 р. розробити і затвердити: Порядок атестації інспекторів органів державного
архітектурно-будівельного контролю; Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт з
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту; Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при
інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю та
рекомендації щодо розцінок (тарифів) на роботи (послуги), що
виконуються цими підрозділами.
3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1961 р. N 569
"Про посилення державного архітектурно-будівельного контролю за
будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 63); пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1969 р. N 7
"Про визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду УРСР у
зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N
181 "Про Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у
справах будівництва (Держбуд УРСР), а також структуру його
центрального апарату" (ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 6).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І. ЄМЕЦЬ
Інд.24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1995 р. N 253
( 253-95-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про державний архітектурно-будівельний
контроль
{ У тексті Положення слово "Мінбуд" в усіх відмінках замінено
словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }

1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це
сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих
на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів,
норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також
положень затвердженої містобудівної документації та проектів
конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення),
місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами
містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час
забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва,
реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного,
виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних
пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури,
виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
2. Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з
питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює
Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція)
та її територіальні органи. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1434
( 1434-2006-п ) від 18.10.2006; в редакції Постанови КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
3. Держархбудінспекція та її територіальні органи (далі -
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) виконують
такі функції: { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 } 1) видача замовникам (забудовникам) та реєстрація в
установленому порядку дозволів на виконання робіт з нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту,
впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного
переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи); { Підпункт 1
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1434
( 1434-2006-п ) від 18.10.2006; в редакції Постанови КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 } 2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників
будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних
організацій та організацій-замовників, які здійснюють
безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і
авторський нагляд; 3) участь у встановленому порядку в роботі комісій з
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також
у розслідуванні причин аварій на будівництві; 4) здійснення вибіркової перевірки: відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних
робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
законодавству, державним стандартам, нормам і правилам,
архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним
рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів; своєчасності та якості виконання учасниками будівництва
передбачених нормативно-технічною і проектною документацією
зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної
виконавчої документації; наявності сертифікатів на будівельну продукцію; 5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і
прийняття відповідних рішень; 6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих
служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що
виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції; 7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю
забудови територій і населених пунктів, будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка
пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних
стандартів, норм і правил;

{ Підпункт 8 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 3
( 3-2009-п ) від 14.01.2009 }

9) здійснення контролю за додержанням суб'єктами
господарювання ліцензійних умов провадження будівельної
діяльності ( z0939-01 ). { Пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з
Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю
надається право: безперешкодного доступу посадових осіб на будівництво
об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, незалежно від форм власності; давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і
будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних
стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов,
затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених
пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування
об'єктів до усунення виявлених недоліків; залучати на договірних умовах незалежних експертів,
спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки
висновків з питань, що входять до їх компетенції; вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників,
виготівників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і
споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та
інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; одержувати від замовників, проектних і будівельних
організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу
документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій; зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним
вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням,
місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без
дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в
будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій,
виготовлених з порушенням державних стандартів; вносити подання відповідним органам про анулювання або
призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають
грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і
правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених
проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів; безплатно одержувати від замовників, будівельних
організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні
дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової
продукції; повідомляти органи державної статистики про факти порушень
встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а
також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для
виключення їх із звітності; складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування
та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.

5. Дії і рішення посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені в органи,
яким ці інспекції підпорядковані, або до суду. ( Пункт 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 ( 1510-2002-п )
від 11.10.2002 )
6. Повноваження Держархбудінспекції визначаються Положенням
про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1434 ( 1434-2006-п ) від
18.10.2006 }
7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими
державними органами, що здійснюють контроль за дотриманням
природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог,
охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.
8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у
сфері містобудування.
9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю подають до Держархбудінспекції
інформацію згідно з установленими нею формою та строками. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1434
( 1434-2006-п ) від 18.10.2006, N 1182 ( 1182-2007-п ) від
26.09.2007 }
10. При інспекціях державного архітектурно-будівельного
контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для
здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з
контролем за якістю спорудження об'єктів, а також групи
позаштатних інспекторів.
11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що
здійснюють будівництво на території України, регламентуються
чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у
формі Закону.
12. Держархбудінспекція, інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю мають печатки із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
( Положення в редакції Постанови КМ N 253 ( 253-95-п ) від
07.04.95 )вгору