Про внесення змін до Методики оцінки майна
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2009225
Документ 225-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 березня 2009 р. N 225
Київ
Про внесення змін до Методики оцінки майна

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891
( 1891-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51,
ст. 2669; 2008 р., N 100, ст. 3317), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 225
ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки майна
( 1891-2003-п )

1. Пункт 22 після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Дію акта оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, для цілей приватизації (корпоратизації)
може бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати
його затвердження, наказом органу, який затвердив акт, за
погодженням з Кабінетом Міністрів України, про що зазначається у
протоколі його засідання.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
2. Доповнити пункт 23 абзацом такого змісту:
"Дію висновку про вартість майна, у тому числі пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств або державних акціонерних та
холдингових компаній, для цілей приватизації (корпоратизації) може
бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати його
затвердження, наказом органу, який затвердив акт, за погодженням з
Кабінетом Міністрів України, про що зазначається у протоколі його
засідання.".вгору