Документ 225-2001-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.12.2004, підстава - 1646-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2001 р. N 225
Київ
Про максимальну величину фактичних витрат
на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу (граничну суму
заробітної плати (доходу), з яких справляються
страхові внески до соціальних фондів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 687 ( 687-2001-п ) від 21.06.2001
N 494 ( 494-2002-п ) від 11.04.2002
N 605 ( 605-2003-п ) від 26.04.2003
N 1646 ( 1646-2004-п ) від 13.12.2004 )
( У назві, тексті та додатках до постанови слово "(збір)"
в усіх відмінках і формах числа виключено згідно з
Постановою КМ N 1646 ( 1646-2004-п ) від 13.12.2004 )

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), частини другої статті 21 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) частини четвертої статті 47
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 687 ( 687-2001-п ) від 21.06.2001, N 1646 ( 1646-2004-п ) від
13.12.2004 )
1. Установити максимальну величину фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати
(доходу), з яких відповідно до законів України справляються
страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, в розмірі 2660 гривень на місяць у розрахунку на
кожну фізичну особу - платника внесків. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 687
( 687-2001-п ) від 21.06.2001, N 494 ( 494-2002-п ) від
11.04.2002, N 605 ( 605-2003-п ) від 26.04.2003, N 1646
( 1646-2004-п ) від 13.12.2004 )
2. Обчислення суми страхових внесків, у тому числі на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та їх сплата
здійснюється щомісяця згідно з додатками 1 і 2. ( Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1646
( 1646-2004-п ) від 13.12.2004 )
За підсумками року для кожної фізичної особи - платника
внесків провадиться перерахунок страхових внесків. Порядок
перерахунку затверджується Міністерством праці та соціальної
політики за погодженням з Міністерством фінансів.
3. Розмір максимальної величини фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески до зазначених у
пункті 1 цієї постанови соціальних фондів, переглядається за
пропозицією Міністерства праці та соціальної політики і дорівнює
розміру максимальної величини, що встановлюється законом про
розмір страхових внесків, обчисленої відповідно до частини
четвертої статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1646
( 1646-2004-п ) від 13.12.2004 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).
5. Міністерству праці та соціальної політики надавати
роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2001 року.
7. Міністерству праці та соціальної політики за підсумками
роботи за березень - липень 2001 року доповісти на засіданні
Кабінету Міністрів України про хід виконання цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2001 р. N 687 ( 687-2001-п )
ПРИКЛАД
обчислення суми страхових внесків
до соціальних фондів
(гривень на місяць) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Сума страхових внесків | | | |--------------------------------------------------------------------- Но-| Прізвище та |Сума |Сума |до Фонду зага-|до Фонду соці- |до Фонду | до Пенсійного фонду мер| ініціали |нара- |заро- |льнообов'язко-|ального страху- |соціального | ряд-| |хова- |бітку,|вого державно-|вання у зв'язку |страхування | ка | |ного |на |го соціального|з тимчасовою |від нещасних| | |заро- |яку |страхування |втратою праце- |випадків на | | |бітку |нара- |України на ви-|здатності |виробництві | | | |хову- |падок безро- | |та професій-| | | |ються |біття | |них захворю-| | | |стра- | | |вань | | | |хові |--------------+----------------+------------+------------------------ | | |внес- |пра- |робото-|праців- |робото-|роботодав- |працівників |роботодав- | | |ки |цівни-|давця -|ників - |давця -|ця - 4 від- |та осіб, які|ця - | | | |ків - |2 від- |0,25 |2,5 |сотки (під- |виконують |32 відсотки | | | |0,5 |сотки* |відсотка|відсот-|приємство 18|роботи (на- | | | | |від- | |- нижче |ка |класу профе-|дають послу-| | | | |сотка | |150 гри-| |сійного ри- |ги) згідно з| | | | | | |вень, | |зику вироб- |цивільно- | | | | | | |0,5 від-| |ництва) |правовими | | | | | | |сотка - | | |договорами,-| | | | | | |вище 150| | |1 відсоток -| | | | | | |гривень | | |нижче 150 | | | | | | | | | |гривень, | | | | | | | | | |2 відсотки -| | | | | | | | | |вище 150 | | | | | | | | | |гривень | ----+-----------------+------+------+------+-------+--------+-------+------------+------------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Іваненко І.І. 150 150 0,75 3 0,38 3,75 6 1,5 48
2. Петренко П.П. 1200 1200 6 24 6 30 48 24 384
3. Сидоренко С.С. 2000 1600 8 32 8 40 64 32 512
4. Степаненко С.О** 400 400 х 8 2 10 16 8 128
5. Титаренко Т.Т.*** 1800 1600 х х х х х 32 512 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Усього 5550 4950 14,75 67 16,38 83,75 134 97,5 1584

* Відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі
види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) розмір внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття для роботодавців
з 1 січня 2001 р. становить 2 відсотки, з 1 липня 2001 р. - 2,5
відсотка.
** Найманий працівник - пенсіонер, який не підлягає
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття.
*** Виконує роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами і не бере участі у загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванні на випадок безробіття,
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, і загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Загальна сума страхових внесків, яка підлягає перерахуванню,
становить:
до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття - 81,75 гривні (графа 5
рядок 6 + графа 6 рядок 6 = 14,75 + 67 = 81,75);
до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності - 100,13 гривні (графа 7 рядок 6 + графа 8
рядок 6 = 16,38 + 83,75 = 100,13);
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань - 134 гривні (графа 9 рядок
6 = 134);
до Пенсійного фонду - 1681,5 гривні (графа 10 рядок 6 + графа
11 рядок 6= 97,5 + 1584 = 1681,5). ( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 687 ( 687-2001-п ) від
21.06.2001 )
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 225
ПРИКЛАД
обчислення суми страхових внесків до
соціальних фондів для фізичних осіб, які сплачують
страхові внески з одержаного доходу
Максименко М.М.
(гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------- | | | Сума страхових внесків для |Сума страхових внесків на | | | фізичних осіб, які беруть |загальнообов'язкове державне | | | участь у страхуванні на |пенсійне страхування для | |Сума | добровільних засадах |фізичних осіб - суб'єктів | |доходу,| |підприємницької діяльності, | |на яку | |які не використовують працю | |нарахо-| |найманих працівників, та інших Місяць |Дохід |вуються| |фізичних осіб - платників внесків | |внески |-------------------------------+--------------------------------- | | |до Фонду загально- |до Фонду | до Пенсійного фонду - | | |обов'язкового дер- |соціального| 32 відсотки | | |жавного соціального|страхування| | | |страхування на |у зв'язку з| | | |випадок безробіття |тимчасовою | | | |з 1 січня 2001 р. -|втратою | | | |2,5 відсотка |працездат- | | | |з 1 липня 2001 р. -|ності - | | | |3 відсотки |3 відсотки | --------+------+-------+-------------------+-----------+--------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -----------------------------------------------------------------------------------------
Січень 500 500 х х 160
Лютий 1600 1000 х х 320
Березень 2500 1600 х х 512
Квітень 2500 1600 х х 512
Травень 3000 1600 х 48 512
Червень 2800 1600 х 48 512
Липень 3000 1600 х 48 512
Серпень 3500 1600 48 48 512
Вересень 3200 1600 48 48 512
Жовтень 3300 1600 48 48 512
Листопад 3100 1600 48 48 512
Грудень 2900 1600 48 48 512
Усього
за рік 31900 17500 240 384 5600
--------------- Примітки: 1. Участь у загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванні на випадок безробіття фізична особа бере
починаючи з серпня 2001 року.
2. Участь у загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, фізична особа бере починаючи з травня
2001 року.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1646
( 1646-2004-п ) від 13.12.2004 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 225
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р.
N 1064 ( 1064-98-п ) "Про встановлення максимальної величини
фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці
працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до
соціальних фондів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28,
ст. 1044).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня
1998 р. N 1478 ( 1478-98-п ) "Про внесення зміни та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1064"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1402).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада
1999 р. N 2157 ( 2157-99-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1064" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2357).вгору