Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2000225
Документ 225-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2000 р. N 225
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про доповнення постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників та розміри
надбавок до посадових окладів за спеціальні звання посадовим
особам органів державної податкової служби, включивши їх додатками
7 - 9, 15 - 17, 20 - 22, 25 - 28 і 49 до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) з 1 січня 2000
року.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
пункти 1, 3, підпункти 1 "а" - 1 "в", 1 "д", 1 "е" та 3
пункту 5, пункти 7 і 10 постанови Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1996 р. N 1592 ( 1592-96-п ) "Про умови оплати праці
працівників органів державної податкової служби", із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня
1998 р. N 1336 ( 1336-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 34, ст. 1277);
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 636 ( 636-98-п ) "Окремі питання Державної податкової
адміністрації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 685);
постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1999 р.
N 37 ( 37-99-п ) "Про внесення доповнень у додатки до постанови
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1592"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 2, ст. 67);
постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р.
N 2334 ( 2334-99-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 51, ст. 2539).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Державної податкової адміністрації,
які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Голова Державної податкової адміністрації 380
Перший заступник Голови Державної податкової 360
адміністрації
Заступник Голови Державної податкової 340
адміністрації
Начальник головного управління 310
Начальник управління 300
Начальник управління у складі головного 270-290
управління, начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі головного управління, 260-270
управління
Помічник Голови Державної податкової 260-270
адміністрації
Головний державний податковий ревізор-інспектор 240-260
Головний державний податковий інспектор, старший 230-250
державний податковий ревізор-інспектор
Старший державний податковий інспектор 220-240
Державний податковий інспектор 190-210

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Державної податкової адміністрації,
які мають ранг державного службовця
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий |оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Начальник управління, самостійного відділу: 230-250
координації підрозділів, наукових досліджень та
наукових закладів, кадрів, фінансування державних
податкових адміністрацій, юридичного, матеріально-
технічного забезпечення та будівництва, справами;
начальники головного інформаційно-обчислювального
центру, протокольного відділу, режимно-секретного
відділу
Начальник відділу (підвідділу) у складі зазначених 195-220
управлінь (відділів)
Головний спеціаліст 155-180
Провідний спеціаліст 135-155
Спеціаліст I категорії 120-135
Спеціаліст II категорії 110-120

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції Державної
податкової адміністрації
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Начальник податкової міліції - перший заступник 360
Голови Державної податкової адміністрації
Начальник Головного управління податкової міліції 310
Перший заступник начальника Головного управління 300
податкової міліції
Начальник самостійного управління, заступник 290-300
начальника Головного управління податкової
міліції
Начальник управління, самостійного відділу, 270-290
начальник штабу у складі Головного управління
податкової міліції, помічник начальника
податкової міліції
Начальник відділу у складі управління головного 260-270
управління, самостійного управління, помічник
начальника управління, головний інспектор
податкової міліції
Начальник відділення, начальник чергової частини, 240-260
старший слідчий в особливо важливих справах,
головний державний податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений в особливо важливих 230-250
справах, слідчий, інспектор з особливих доручень;
старший групи; слідчий в особливо важливих
справах, головний державний податковий інспектор,
старший державний податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; 220-240
старший державний податковий інспектор
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, 190-210
державний податковий інспектор, референт
Інспектор 170-200

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |------------------------------------ |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------- | Крим | поза | I | II | |групою,| |м. Сева- | |м. Київ| |стополь ------------------------------------------------------------------ Голова державної податкової 330 330 320 310
адміністрації
Перший заступник голови 310 310 300 290
державної податкової
адміністрації
Заступник голови державної 300 300 290 280
податкової адміністрації
Начальник управління, 270-280 270-280 240-260 230-250
самостійного відділу
Начальник відділу у складі 230-250 230-250 230-245 220-240
управління
Помічник голови державної 230-250 230-250 230-245 220-240
податкової адміністрації
Головний державний 210-230 210-230 210-230 210-230
податковий ревізор-інспектор
Головний державний 200-220 200-220 200-220 200-220
податковий інспектор,
старший державний
податковий ревізор-інспектор
Старший державний 190-210 190-210 190-210 190-210
податковий інспектор
Державний податковий 170-190 170-190 170-190 170-190
інспектор

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, які мають ранг державного
службовця
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |------------------------------------ |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------- | Крим | поза | I | II | |групою,| |м. Сева- | |м. Київ| |стополь ------------------------------------------------------------------ Начальник управління, 170-200 165-180 145-165 140-155
самостійного відділу
Начальник відділу у 160-180 140-150 135-145 130-140
складі управління,
підвідділу у складі
самостійного відділу
Головний спеціаліст 135-145 130-140 125-135 120-130
Провідний спеціаліст 120-135 115-130 115-125 110-120
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-120 105-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110 100-105

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державної
податкової адміністрації в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, | гривень Посада |----------------------------- | за групами областей |----------------------------- | поза | I | II, | групою | |м. Сева- | Автономна| |стополь |Республіка| | | Крим, | | | м. Київ | | ------------------------------------------------------------------ Начальник управління податкової 310 300 290
міліції - перший заступник голови
державної податкової адміністрації
Начальник управління, штабу, 270-280 240-260 230-250
самостійного відділу
Начальник відділу у складі 230-250 230-245 220-240
управління
Начальник відділення у складі 210-230 210-230 210-220
управління, відділу;
начальник чергової частини,
старший слідчий в особливо
важливих справах;
головний державний податковий
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений в 200-220 200-220 200-220
особливо важливих справах,
слідчий, інспектор з особливих
доручень;
старший групи;
слідчий в особливо важливих
справах, головний державний
податковий інспектор,
старший державний податковий
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, 190-210 190-210 190-210
експерт; слідчий;
командир взводу, старший
державний податковий інспектор
Старший інспектор; 170-190 170-190 170-190
оперуповноважений, експерт,
державний податковий інспектор
Інспектор 140-160 140-160 140-160

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в районах, районах у
містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних
податкових інспекцій, які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий | оклад, гривень Посада |------------------- |райони у| райони, |м. Києві| райони у | | м. Сева- | | стополі, | |міжрайонні | | державні | |податкові | |інспекції ------------------------------------------------------------------ Начальник державної податкової інспекції 260 250

Заступник начальника державної податкової 250 240
інспекції
Начальник управління, самостійного 210-230 200-220
відділу
Начальник відділу у складі управління 200-220 190-210
Головний державний податковий 190-210 180-200
ревізор-інспектор
Головний державний податковий 180-200 170-190
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор
Старший державний податковий інспектор 170-190 160-180
Державний податковий інспектор 160-180 140-160

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових інспекцій
в районах, районах у містах Києві та
Севастополі, міжрайонних державних податкових
інспекцій, які мають ранг державного службовця
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий | оклад, гривень Посада |------------------- |райони у| райони, |м. Києві| райони у | | м. Сева- | | стополі, | |міжрайонні | | державні | |податкові | |інспекції ------------------------------------------------------------------ Начальник управління, самостійного відділу 140-150 130-140
Начальник відділу у складі управління 125-140 120-130
Головний спеціаліст 115-125 110-120
Провідний спеціаліст 110-115 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 95-100

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в районах, районах у
містах, міжрайонних державних податкових
інспекцій
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Начальник відділу податкової міліції - перший 240
заступник начальника державної податкової
інспекції
Начальник відділення, штабу відділу податкової 200-220
міліції
Старший слідчий, головний державний податковий 180-200
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; 170-190
головний державний податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор - інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, 160-180
старший державний податковий інспектор
Інспектор, державний податковий інспектор 140-160

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в містах (крім міст
Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових
інспекцій, які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |-------------------------------------------- |міста з | за групами міст |чисель- |---------------------------------- |ністю |поза | I | II | III |населення|групою |об'єднані| | |понад 1 | |державні | | |млн. | |податкові| | |чоловік | |інспекції| | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Начальник державної 285 265 255 245 235
податкової інспекції
Заступник начальника 275 250 240 230 220
державної податкової
інспекції
Начальник управління 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
Начальник відділу у 200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
складі управління
Головний державний 190-210 190-210 180-200 170-190 170-190
податковий
ревізор-інспектор
Головний державний 180-200 180-200 170-190 160-180 160-180
податковий інспектор,
старший державний
податковий
ревізор-інспектор
Старший державний 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
податковий інспектор
Державний податковий 160-180 160-180 150-170 140-160 140-160
інспектор

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в містах (крім міст
Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових
інспекцій, які мають ранг державного службовця
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |-------------------------------------------- |міста з | за групами міст |чисель- |---------------------------------- |ністю |поза | I | II | III |населення|групою |об'єднані| | |понад 1 | |державні | | |млн. | |податкові| | |чоловік | |інспекції| | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Начальник управління 145-155 140-150 135-145 130-140 125-135
Начальник відділу у 140-145 135-140 135-140 125-130 120-125
складі управління
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії
Спеціаліст II 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
категорії

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в містах, об'єднаних
державних податкових інспекцій
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий | оклад, гривень |---------------------- Посада | міста з | інші |чисельністю| міста, | населення | об'єднані | понад | державні | 1 млн. | податкові | чоловік | інспекції ------------------------------------------------------------------ Начальник головного відділу (відділу) 275 250
податкової міліції - перший заступник
начальника державної податкової
інспекції
Начальник відділу, штабу, відділення у 200-220 190-210
складі головного відділу (відділу)
податкової міліції
Старший слідчий, головний державний 190-210 180-200
податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; 180-200 170-190
слідчий; начальник чергової частини,
командир взводу; головний державний
податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор-інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший 170-190 160-180
інспектор, старший державний податковий
інспектор
Інспектор, державний податковий 160-180 150-170
інспектор

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу підрозділів податкової
міліції
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Помічник оперуповноваженого податкової міліції, 105-115
помічник слідчого
Начальник канцелярії податкової міліції 115
Міліціонер - водій 95
Старший інспектор канцелярії 95-105

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)
НАДБАВКИ
до посадових окладів за спеціальні звання
посадовим особам органів державної податкової
служби
------------------------------------------------------------------ Спеціальні звання |Розмір надбавки, | гривень ------------------------------------------------------------------ Головний державний радник податкової служби 160
Державний радник податкової служби I рангу 150
Державний радник податкової служби II рангу 145
Державний радник податкової служби III рангу 140
Радник податкової служби I рангу 130
Радник податкової служби II рангу 120
Радник податкової служби III рангу 110
Інспектор податкової служби I рангу 100
Інспектор податкової служби II рангу 90
Інспектор податкової служби III рангу 80

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙвгору