Документ 2249-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.02.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Арбітражного процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.56 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У Арбітражному процесуальному кодексі України ( 1798-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р.,
N 25, ст. 171; 1999 р., N 42-43, ст. 378):
1) частину першу статті 2 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"Рахункової палати, яка звертається до Вищого арбітражного
суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України";
2) частину третю статті 5 після слів "справи за заявою
прокурора чи його заступника" доповнити словами "Рахункової
палати";
3) у пункті 3 частини першої статті 12 після слів
"Антимонопольного комітету України" доповнити словами "Рахункової
палати";
4) у пункті 1 частини першої статті 14 після слів
"Національний банк України" доповнити словами "Рахункова палата".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2249-IIIвгору