Документ 2248-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.04.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень
до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 28, ст. 394 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Доручити комісіям Верховної Ради України з питань
правопорядку та боротьби із злочинністю, у питаннях законодавства
і законності разом з іншими комісіями попередньо розглянути
поданий Кабінетом Міністрів України доопрацьований проект Закону
України про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР та передати
на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 квітня 1992 року
N 2248-XIIвгору