Документ 2247-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.06.2015, підстава - 222-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.106 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтями 189-2 і 195-6 такого змісту:
"Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку
обліку і зберігання печаток та штампів, а так
само виготовлення, ввезення, реалізація та
використання самонабірних печаток
Порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім
самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та
використання самонабірних печаток -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що
потягло за собою їх втрату, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання,
перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних засобів
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення,
торгівлі та використання піротехнічних засобів -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією піротехнічних засобів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
піротехнічних засобів";
2) статтю 189 викласти в такій редакції:
"Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень
Порушення правил відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) в абзацах перших частин перших статей 190-194 слово
"гладкоствольної" виключити;
4) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри
"195-1 - 195-5" замінити цифрами "195-1 - 195-6";
5) у статті 222:
у частині першій слово і цифри "статті 192" замінити словом і
цифрами "статті 189-2, 192";
в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри
"статтями 192" замінити словом і цифрами "статтями 189-2, 192".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти
щодо:
1) порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та
використання піротехнічних засобів;
2) діяльності, пов'язаної з відкриттям та функціонуванням
стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення,
мисливських стендів;
3) торгівлі спеціальними засобами, зарядженими речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2247-IVвгору