Документ 2246-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про поховання та похоронну справу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 13 Закону України "Про поховання та похоронну
справу" ( 1102-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 7, ст. 47) викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Допомога на поховання
Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалася поховати померлого, надається допомога на поховання.
Розмір допомоги на поховання та порядок її надання виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати
померлого, встановлює Кабінет Міністрів України, якщо інше не
передбачено законом.
Розмір допомоги на поховання не може бути меншим за розмір,
визначений Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2246-IVвгору