Питання державного оборонного замовлення
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 09.12.19992244
Документ 2244-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.05.2011, підстава - 464-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 грудня 1999 р. N 2244
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }
Питання державного оборонного замовлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 478 ( 478-2000-п ) від 10.03.2000
N 1469 ( 1469-2000-п ) від 27.09.2000
N 386 ( 386-2001-п ) від 23.04.2001
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002
N 281 ( 281-2002-п ) від 13.03.2002
N 1058 ( 1058-2002-п ) від 25.07.2002
N 628 ( 628-2003-п ) від 26.04.2003
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 983 ( 983-2004-п ) від 28.07.2004
N 326 ( 326-2006-п ) від 15.03.2006
N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
N 1042 ( 1042-2007-п ) від 15.08.2007
N 952 ( 952-2008-п ) від 30.10.2008
N 1051 ( 1051-2009-п ) від 07.10.2009 }

Відповідно до статей 1 - 4 Закону України "Про державне
оборонне замовлення" ( 464-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок формування основних показників
державного оборонного замовлення, розміщення та коригування
обсягів поставок (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання
послуг за оборонним замовленням, внесення змін до укладених
державних контрактів, а також порядок контролю за виконанням
оборонного замовлення та Порядок вибору виконавців державного
оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції оборонного
призначення, яка становить державну таємницю (додаються). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-2007-п ) від 15.08.2007 }
2. Уповноважити Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх
справ, Державну податкову адміністрацію, Міністерство з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерство промислової політики,
Міністерство транспорту та зв'язку, Службу безпеки, Службу
зовнішньої розвідки, Державну митну службу, Адміністрація
Державної прикордонної служби, Національне космічне агентство,
Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, Державний департамент з питань виконання покарань,
Головне управління розвідки Міністерства оборони, Управління
державної охорони укладати державні контракти на поставку
(закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за
державним оборонним замовленням. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 478
( 478-2000-п ) від 10.03.2000, N 386 ( 386-2001-п ) від
23.04.2001, N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002, N 281
( 281-2002-п ) від 13.03.2002, N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003, N 326 ( 326-2006-п ) від 15.03.2006, N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006, N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006, N 1042 ( 1042-2007-п ) від 15.08.2007, N 1051
( 1051-2009-п ) від 07.10.2009 }
3. Покласти на Міністерство економіки розроблення проекту
основних показників державного оборонного замовлення, координацію
діяльності державних замовників і виконавців під час формування
зазначеного проекту та виконання державних контрактів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002, N 1042 ( 1042-2007-п ) від
15.08.2007 }
4. Установити, що з метою залучення до фінансування робіт та
надання послуг, які належать до державного оборонного замовлення,
додаткових коштів державні замовники після вибору на конкурентних
засадах його виконавців можуть укладати договори про спільне з
виконавцями, а також із суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного використання
фінансування на взаємовигідній основі робіт із створення нових або
модернізації наявних зразків озброєння і військової техніки. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 386 ( 386-2001-п ) від
23.04.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 628
( 628-2003-п ) від 26.04.2003; в редакції Постанови КМ N 983
( 983-2004-п ) від 28.07.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1042 ( 1042-2007-п ) від 15.08.2007 }
5. Міністерству економіки і Міністерству оборони щороку
передбачати у проекті основних показників державного оборонного
замовлення фінансування пріоритетних напрямів розвитку озброєння і
військової техніки в обсягах не менш як 60 відсотків коштів, що
призначаються на виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт. { Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 386
( 386-2001-п ) від 23.04.2001; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002, N 1042
( 1042-2007-п ) від 15.08.2007 }
6. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р.
N 1194 ( 1194-96-п ) "Про порядок формування, розміщення та
виконання державного замовлення для забезпечення потреб оборони і
безпеки", із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 22 травня 1997 р. N 478 ( 478-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 21, с. 35);
пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня
1996 р. N 1540 ( 1540-96-п ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності космічної діяльності".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 69

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2244
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 1042 ( 1042-2007-п )
ПОРЯДОК
формування основних показників державного
оборонного замовлення, розміщення та коригування
обсягів поставки (закупівлі) продукції, виконання
робіт, надання послуг за оборонним замовленням,
а також контролю за його виконанням

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм формування основних
показників державного оборонного замовлення (далі - оборонне
замовлення), розміщення та коригування обсягів поставки
(закупівлі) продукції, виконання робіт, надання послуг за
оборонним замовленням, а також здійснення контролю за його
виконанням.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
продукція оборонного призначення - товари, роботи і послуги,
що належать до оборонного замовлення відповідно до частини шостої
статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 );
напрям оборонного замовлення - поставка (закупівля) продукції
оборонного призначення, необхідної для виконання завдань у сфері
діяльності державного замовника, забезпечена обсягами бюджетних
асигнувань, які зазначаються окремим рядком у складі основних
показників оборонного замовлення.
Поняття "виконавці", "державний контракт", "державні
замовники", "оборонне замовлення" застосовуються у значеннях,
наведених у Законі України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 ).
3. Діяльність щодо формування, розміщення та виконання
оборонного замовлення, інформація про яку становить державну
таємницю, провадиться з додержанням законодавства про державну
таємницю.
Стадії оборонного замовлення
4. Стадіями оборонного замовлення є:
розроблення проекту основних показників оборонного замовлення
на наступний бюджетний період, а також пропозицій до проекту
основних показників оборонного замовлення на другий наступний
бюджетний період;
затвердження основних показників оборонного замовлення;
проведення процедури з вибору виконавців оборонного
замовлення;
укладення державних контрактів;
складення звіту про результати проведення процедур закупівлі
та конкурсів;
виконання державних контрактів;
контроль за виконанням державних контрактів;
складення звіту про виконання оборонного замовлення.
Формування основних показників
оборонного замовлення
5. Проект основних показників оборонного замовлення
формується як пакет документів, що затверджується постановою
Кабінету Міністрів України, з урахуванням наступного:
основні показники оборонного замовлення для кожного
державного замовника формуються окремим додатком до проекту
постанови Кабінету Міністрів України;
номенклатура продукції оборонного призначення за кожним з
напрямів оборонного замовлення складається по розділах;
у кожному розділі номенклатура продукції оборонного
призначення формується за пріоритетами, визначеними для цієї
продукції державними цільовими, науковими та науково-технічними
програмами, або за важливістю функціонального призначення із
зазначенням її кількості (обсягів);
в кінці кожного розділу та напряму оборонного замовлення
зазначається вартість закупівлі продукції оборонного призначення,
що розраховується за результатами маркетингових досліджень
ринкової вартості відповідної продукції;
обсяги видатків, що передбачаються державними замовниками за
відповідними бюджетними програмами для виконання оборонного
замовлення, їх розподіл за напрямами оборонного замовлення
зазначаються в окремому додатку.
6. Пріоритет здійснення закупівлі певних видів продукції
оборонного призначення визначається державними замовниками з
урахуванням вимог правових актів у сфері національної безпеки та
оборони.
7. Державні замовники під час формування бюджетних запитів на
наступний бюджетний період визначають відповідно до бюджетних
програм та з урахуванням пропозицій до проекту основних показників
оборонного замовлення, розроблених у попередньому бюджетному
періоді, обсяги коштів для фінансування оборонного замовлення за
його напрямами. Одночасно з поданням до Мінфіну бюджетних запитів
до Мінекономіки вносяться пропозиції щодо фінансування оборонного
замовлення разом з їх обґрунтуванням.
8. Державні замовники на основі схваленого Кабінетом
Міністрів України проекту державного бюджету у двомісячний строк
розробляють та подають Мінекономіки за встановленими ним формами:
пропозиції до проекту основних показників оборонного
замовлення на наступний бюджетний період у межах обсягів бюджетних
призначень, що передбачені державному замовнику проектом
державного бюджету;
пропозиції до проекту основних показників оборонного
замовлення на другий наступний бюджетний період з урахуванням
обсягів видатків, необхідних для здійснення заходів і виконання
завдань державних цільових програм, планів утримання та розвитку
військових формувань, розвідувальних і правоохоронних органів, а
також реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.
Пропозиції, зазначені в абзацах другому і третьому цього
пункту, щодо поставки (закупівлі) спеціальних комплектувальних
виробів та запасних частин до продукції оборонного призначення
зазначаються окремим рядком з доданням до них специфікації.
Пропозиції, зазначені в абзацах другому і третьому цього
пункту, щодо створення нових та нарощування діючих виробничих
потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення
подаються за погодженням з державними замовниками на поставку
(закупівлю) цієї продукції.
9. Мінекономіки після надходження пропозицій від державних
замовників у місячний строк:
аналізує зазначені пропозиції за напрямами оборонного
замовлення та у разі потреби запитує додаткові матеріали;
узагальнює пропозиції державних замовників на наступний і
другий наступний бюджетний період та перевіряє їх щодо
відповідності показникам проекту Державного бюджету України на
наступний бюджетний період і прогнозним показникам видатків
Державного бюджету України на другий наступний період;
формує проект основних показників оборонного замовлення на
наступний бюджетний період.
10. Державні замовники у двотижневий строк після оприлюднення
Закону про Державний бюджет України з урахуванням затверджених
обсягів бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами
уточнюють пропозиції до проекту основних показників оборонного
замовлення та подають Мінекономіки пропозиції щодо коригування
такого проекту.
11. Мінекономіки відповідно до поданих пропозицій вносить у
двотижневий строк до проекту основних показників оборонного
замовлення необхідні зміни та узгоджує його з державними
замовниками у частині, що їх стосується.
Проект основних показників оборонного замовлення узгоджується
у зазначений строк з Мінфіном, Держекспортконтролем та Мін'юстом і
в установленому порядку подається Кабінетові Міністрів України.
12. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники
оборонного замовлення, що доводяться до державних замовників,
Мінекономіки, Мінфіну, Державного казначейства та інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
Розміщення оборонного замовлення та
укладення державних контрактів на виконання
оборонного замовлення
13. Оборонне замовлення розміщується державними замовниками
шляхом укладення з виконавцями державних контрактів.
14. Державні замовники проводять виходячи із затверджених
основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний
період вибір виконавців у порядку, визначеному законодавством з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2008-п ) від 30.10.2008 }
15. Вибір виконавців з поставки продукції оборонного
призначення, яка становить державну таємницю, здійснюється
державними замовниками згідно з Порядком вибору виконавців
державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції
оборонного призначення, яка становить державну таємницю.
16. У разі невизначення виконавця на конкурентній основі
уповноважений Кабінетом Міністрів України орган приймає рішення
щодо розміщення оборонного замовлення відповідно до частини другої
статті 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 ).
17. Суб'єкт господарювання набуває статусу виконавця
оборонного замовлення з моменту укладення державного контракту.
18. Ціни на продукцію оборонного призначення встановлюються
на підставі акцептованих пропозицій переможців торгів і процедури
вибору виконавців, проведення яких регулюється законодавством з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та
Порядком вибору виконавців державного оборонного замовлення на
поставку (закупівлю) продукції оборонного призначення, яка
становить державну таємницю. { Абзац перший пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 952 ( 952-2008-п ) від
30.10.2008 }
У разі вибору виконавців не на конкурентній основі ціни на
продукцію оборонного призначення встановлюються виконавцями і
державними замовниками у процесі укладання державних контрактів.
19. Державний контракт укладається державним замовником і
виконавцем у письмовій формі відповідно до законодавства.
19-1. У державних контрактах на закупівлю озброєння,
військової і спеціальної техніки з тривалим циклом виробництва
(більше трьох місяців) і на виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт з розроблення озброєння,
військової і спеціальної техніки, а також робіт з підготовки
виробництва і створення спеціальних технологій та матеріалів для
їх виготовлення і модернізації може передбачатися попередня оплата
на строк не більш як шість місяців. { Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2008-п ) від 30.10.2008 }
20. Поставка (закупівля) відповідно до міжнародних договорів
з питань військово-технічного співробітництва продукції оборонного
призначення іноземних виробників здійснюється шляхом укладення
державними замовниками державних контрактів з визначеними на
конкурентній основі виконавцями - суб'єктами господарської
діяльності України, яким в установленому порядку надані
повноваження на право здійснення імпорту відповідних видів
продукції оборонного призначення.
21. Використання результатів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, отриманих під час виконання
оборонного замовлення, а також розроблених технологій військового
та спеціального призначення здійснюється виконавцями та іншими
суб'єктами господарської діяльності відповідно до частини третьої
статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 ) за погодженням з державними замовниками. Виконавці та
інші суб'єкти господарської діяльності у разі використання
результатів зазначених робіт відшкодовують державі частку
бюджетних коштів, витрачених державними замовниками на ці роботи,
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Коригування обсягів поставки (закупівлі)
продукції оборонного призначення
22. У разі коли здійснення поставки (закупівлі) продукції
оборонного призначення перестало відповідати потребам оборони та
безпеки держави внаслідок настання непередбачуваних обставин
та/або коли ціна найбільш вигідної тендерної (конкурсної)
пропозиції перевищує суму, передбачену державним замовником на
фінансування цієї закупівлі, чи коли виникла потреба у внесенні
змін до кількісних показників та/або номенклатури продукції
оборонного призначення, а також у коригуванні очікуваної вартості
закупівлі у межах затверджених обсягів фінансування оборонного
замовлення на поточний бюджетний період для відповідного
державного замовника, такий державний замовник готує проект
постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін у
відповідний додаток до постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження основних показників оборонного замовлення на
відповідний рік.
23. У разі виникнення необхідності внесення змін до
затверджених обсягів оборонного замовлення на поточний рік у
зв'язку з прийняттям законів України, затвердженням державних
цільових програм, виданням актів Президента України та Кабінету
Міністрів України Мінекономіки у місячний строк після набрання
чинності відповідними правовими актами за поданням державних
замовників вносить в установленому порядку до Кабінету Міністрів
України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення
відповідних змін.
Контроль за виконанням оборонного замовлення
24. Контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють
державні замовники, Мінекономіки та Мінфін у межах їх повноважень.
25. Контроль за якістю продукції оборонного призначення на
всіх стадіях її розроблення, виробництва, модернізації та ремонту,
своєчасним виконанням державних контрактів, цільовим використанням
коштів, перевірка і узгодження документів щодо формування
договірних цін здійснюються в установленому порядку державними
замовниками.
26. Державні замовники подають:
щомісяця до 5 числа Мінекономіки за встановленою ним формою
інформацію про укладені державні контракти з оборонного
замовлення;
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Мінфіну та Мінекономіки звіт про використання коштів, передбачених
для фінансування оборонного замовлення.
27. Державні замовники та виконавці подають звіт про хід
виконання державних контрактів з оборонного замовлення органам
державної статистики:
щомісяця - про поставку (закупівлю) озброєння, військової і
спеціальної техніки, виконання робіт і надання послуг;
щокварталу - про виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, будівництво найважливіших
об'єктів і споруд оборонного призначення, створення і нарощення
діючих виробничих потужностей для виготовлення нових зразків та
модернізації наявних видів озброєння і військової техніки.
28. Держкомстат не пізніше 30 числа місяця, що настає за
звітним періодом, подає Кабінетові Міністрів України і
Мінекономіки зведену інформацію про стан виконання державних
контрактів з оборонного замовлення.
29. Мінекономіки аналізує отриману інформацію та кожні
півроку інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання
оборонного замовлення.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-2007-п ) від
15.08.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2244
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 1042 ( 1042-2007-п )
ПОРЯДОК
вибору виконавців державного оборонного замовлення
на поставку (закупівлю) продукції оборонного
призначення, яка становить державну таємницю

Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення
державними замовниками конкурсів з вибору виконавців державного
оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції оборонного
призначення, яка становить державну таємницю.
Загальні положення
1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
поняття "виконавці", "державні замовники", "державний
контракт", "оборонне замовлення" застосовуються у значеннях,
наведених у Законі України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 );
акцепт конкурсної пропозиції - прийняття державним замовником
конкурсної пропозиції, яку за результатами оцінки визнано
найкращою. Конкурсна пропозиція вважається акцептованою, якщо
державним замовником в установлений у конкурсній документації
строк повідомлено учасника у письмовій формі про акцепт його
конкурсної пропозиції;
закритий конкурс (далі - конкурс) - здійснення конкурентного
вибору учасників з метою визначення переможця згідно з
процедурами, встановленими цим Порядком;
конкурсна документація - документація, яка розробляється
державним замовником та передається учасникам конкурсу для
підготовки ними конкурсних пропозицій щодо предмета закупівлі,
визначеного державним замовником. Конкурсна документація
складається державною мовою;
конкурсна комісія - група спеціалістів, призначена наказом
державного замовника, відповідального за проведення конкурсу
згідно з цим Порядком;
конкурсна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі,
яка готується учасником конкурсу та подається державному замовнику
відповідно до вимог конкурсної документації;
переможець конкурсу - учасник, конкурсну пропозицію якого в
результаті оцінки визнано найкращою та акцептовано;
предмет закупівлі - визначені замовником товари, роботи або
послуги, які передбачається закупити за державним оборонним
замовленням у межах єдиної процедури конкурсу;
продукція оборонного призначення - товари, роботи та послуги,
що становлять державну таємницю і належать до оборонного
замовлення відповідно до частини шостої статті 1 Закону України
"Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 );
строк дії конкурсної пропозиції - встановлений державним
замовником у конкурсній документації строк, що діє до укладення
державного контракту, протягом якого учасник конкурсу не має права
змінювати свою конкурсну пропозицію;
учасник - суб'єкт господарської діяльності України, що заявив
про намір взяти участь у процедурі конкурсу та подав конкурсну
пропозицію або про намір взяти участь у процедурі конкурентних
переговорів;
частина предмета закупівлі (лот) - визначена державним
замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки) частина
продукції оборонного призначення, на яку в межах єдиної процедури
конкурсу учасникам дозволяється подавати конкурсні пропозиції.
2. У разі поставки (закупівлі) продукції оборонного
призначення за імпортом вибір виконавців здійснюється відповідно
до міжнародних договорів у галузі військово-технічного,
економічного та іншого співробітництва, а також про взаємний
захист державної таємниці.
Процедура вибору виконавців
3. Вибір виконавців здійснюється, як правило, шляхом
проведення конкурсу. У випадках, передбачених пунктом 45 цього
Порядку, вибір виконавців здійснюється за процедурою проведення
конкурентних переговорів.
Інформування учасників про конкурс
4. Державний замовник надсилає з дотриманням законодавства
про охорону державної таємниці повідомлення про проведення
конкурсу центральним органам виконавчої влади, до сфери управління
яких належать учасники, та/або запрошення до участі у конкурсі
безпосередньо учасникам.
5. Під час проведення конкурсу державний замовник запрошує до
участі у конкурсі учасників, інформацію про яких він отримав у
ході маркетингових досліджень, кількість яких може забезпечити
вибір найбільш вигідної пропозиції, але не менше двох.
Конкурсна комісія
6. З метою виконання організаційної роботи, пов'язаної з
проведенням процедури відбору виконавців, рішенням державного
замовника утворюється конкурсна комісія, призначається її голова
та затверджується Положення про порядок роботи конкурсної комісії.
7. До складу конкурсної комісії включаються не менш як п'ять
відповідальних працівників державного замовника, а також
спеціалісти, визначені державним замовником, для проведення
експертної оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця
процедури вибору виконавця.
З метою належного контролю за процедурою розкриття та
проведення оцінки конкурсних пропозицій, а також прозорістю
визначення переможця конкурсу у роботі конкурсної комісії можуть
брати участь представники Мінекономіки та ГоловКРУ.
8. Голова конкурсної комісії організовує її роботу і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на комісію
функцій.
9. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця
конкурсу приймається на її засіданні відкритим голосуванням
більшістю голосів у присутності не менш як двох третин членів
комісії та оформляється протоколом.
Конкурсна документація
10. Конкурсна документація повинна містити:
кваліфікаційні вимоги до учасників та перелік документів, що
підтверджують відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;
інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики
предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію
(у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета
закупівлі);
кількість предметів закупівлі, місце та строки їх поставки;
основні умови, які будуть включені до державного контракту;
опис частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути
подані конкурсні пропозиції у разі, коли учасникам дозволяється
подати конкурсні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі
(лота);
критерії та методику проведення оцінки конкурсних пропозицій
із зазначенням питомої ваги критеріїв;
методику проведення розрахунку ціни конкурсної пропозиції із
зазначенням, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості
самого предмета закупівлі, зокрема витрати на транспортування,
страхування, вантаження, розвантаження, сплату митних тарифів,
податків тощо або постатейні розрахунково-калькуляційні матеріали;
інформацію про валюту, в якій повинна розраховуватися і
зазначатися ціна конкурсної пропозиції;
зазначення способу, місця та кінцевого строку подання
конкурсних пропозицій;
інформацію про строк дії конкурсної пропозиції;
зазначення місця, дати і часу розкриття конкурсних
пропозицій;
вимоги до оформлення конкурсних пропозицій;
прізвище, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб
державного замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з
учасниками.
Конкурсна документація може містити також іншу інформацію,
яку державний замовник вважає за необхідне до неї включити.
11. Технічна специфікація повинна містити:
детальний опис предмета закупівлі, у тому числі його технічні
та якісні характеристики;
вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета
закупівлі у разі, коли скласти опис неможливо або коли доцільніше
зазначення таких вимог;
посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні
позначення та термінологію, пов'язану з предметом закупівлі,
передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами,
нормами та правилами.
12. Конкурсна документація затверджується конкурсною комісією
до надіслання учасникам запрошення до участі у конкурсі.
13. Державний замовник надсилає учаснику конкурсну
документацію протягом трьох робочих днів після надходження від
нього відповідного запиту. Державний замовник може надсилати
конкурсну документацію учаснику одночасно із запрошенням до участі
у конкурсі.
Надання роз'яснень щодо конкурсної
документації та внесення до неї змін
14. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів
до закінчення строку подання конкурсних пропозицій звернутися до
державного замовника за роз'ясненнями щодо конкурсної
документації. Замовник повинен протягом трьох робочих днів дати
відповідь на запит учасника.
15. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій державний замовник має право з
власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести
зміни до конкурсної документації, при цьому продовживши строк
подання та розкриття конкурсних пропозицій, та повідомити про
зазначені зміни письмово всіх учасників, яким було надіслано
конкурсну документацію.
16. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких
запитів щодо конкурсної документації державний замовник повинен
забезпечити ведення протоколу цих зборів з викладенням у ньому
всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам, яким
було надіслано конкурсну документацію, незалежно від їх
присутності на зборах.
17. У разі несвоєчасного подання державним замовником
роз'яснень щодо змісту конкурсної документації або внесених до неї
змін державний замовник повинен продовжити строк подання та
розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на три робочих дні.
18. При проведенні процедури конкурсу конкурсні пропозиції
мають право подавати учасники, визначені центральним органом
виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать, та/або
ті учасники, які отримали запрошення до участі у конкурсі
безпосередньо від державного замовника.
19. Державний замовник може вимагати від учасників надання
ними підтвердженої документально інформації про відповідність
кваліфікаційним вимогам. Такими вимогами можуть бути:
наявність дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею;
наявність ліцензії або дозволу на провадження відповідного
виду господарської діяльності;
наявність обладнання і працівників відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання та досвід;
сплата податків і зборів (обов'язкових платежів),
передбачених законодавством;
провадження учасниками господарської діяльності відповідно до
їх статутів;
відсутність рішення про визнання учасника в установленому
порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство;
виконання учасником аналогічних за предметом закупівлі
договорів.
Конкурс
20. У запрошенні до участі у конкурсі обов'язково
зазначаються:
найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ
державного замовника;
найменування (номенклатура) та кількість предмета закупівлі,
вимоги до його якості та комплектності з посиланням на відповідні
нормативні документи;
строк поставки предмета закупівлі;
способи і місце отримання конкурсної документації;
місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
місце, дата і час розкриття конкурсних пропозицій.
У запрошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена
державним замовником.
21. Строк подання конкурсних пропозицій не може бути менш як
десять календарних днів від дати відправлення запрошення до участі
у закритому конкурсі.
Подання конкурсних пропозицій
22. Конкурсна пропозиція подається з дотриманням
законодавства про забезпечення охорони державної таємниці у
письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника
у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у конкурсній
документації. На запит учасника державний замовник підтверджує
отримання його конкурсної пропозиції із зазначенням дати і часу.
Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну
пропозицію (у тому числі до визначеного у конкурсній документації
лота), яка вноситься державним замовником до відповідного реєстру.
23. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку
їх подання, не розкриваються і повертаються державним замовником
учасникам, що їх подали.
24. Учасник має право внести зміни або відкликати свою
конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни
або заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути
враховані у разі, коли вони отримані державним замовником до
закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Розкриття конкурсних пропозицій
25. Розкриття конкурсних пропозицій здійснюється у день
закінчення строку їх подання у час та місці, зазначені у
конкурсній документації.
26. Для проведення процедури розкриття головою конкурсної
комісії може утворюватися робоча група з членів конкурсної комісії
або інших представників державного замовника у складі не менше
трьох осіб.
27. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій
державним замовником допускаються уповноважені представники
учасників, що подали конкурсні пропозиції, за наявності
відповідного допуску до державної таємниці. Відсутність
уповноваженого представника учасника на процедурі розкриття
конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи
розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.
28. Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється та
оголошується наявність усіх необхідних документів, передбачених
конкурсною документацією, правильність їх оформлення, а також
оголошуються державним замовником присутнім представникам учасника
найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної конкурсної
пропозиції. Під час розкриття конкурсних пропозицій складається
протокол.
Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій
29. Державний замовник має право звернутися до учасників за
роз'ясненням змісту їх конкурсних пропозицій з метою спрощення
процедури розгляду та оцінки.
30. Державний замовник та учасники не можуть ініціювати
будь-які переговори з питань внесення змін до поданої конкурсної
пропозиції, включаючи зміну її ціни та інші зміни.
31. Державний замовник має право на виправлення арифметичних
помилок, виявлених у поданій конкурсній пропозиції під час
проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це
учасника, який подав конкурсну пропозицію.
32. До оцінки допускаються конкурсні пропозиції, які не було
відхилено згідно з цим Порядком.
33. Державний замовник визначає переможця конкурсу з числа
учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено, на основі
критеріїв і методики оцінки, зазначених у конкурсній документації.
Критеріями оцінки конкурсних пропозицій можуть бути ціна, якість,
строк виконання, умови розрахунків тощо.
34. Державний замовник має право вимагати у будь-якого
учасника процедури закупівлі надання документів про повторне
підтвердження його відповідності кваліфікаційним вимогам, а також
ціни його конкурсної пропозиції чи звернутися за підтвердженням
такої інформації.
У разі відмови учасника надати документи про таке
підтвердження чи отримання достовірної інформації про його
невідповідність кваліфікаційним вимогам або про факт надання у
конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації державний
замовник відхиляє конкурсну пропозицію цього учасника і визначає
переможця конкурсу з числа учасників, які залишилися і строк дії
пропозиції яких ще не минув.
Відхилення конкурсних пропозицій
35. Державний замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі,
коли учасник:
не відповідає кваліфікаційним вимогам та іншим умовам,
установленим у конкурсній документації;
не погоджується з виправленням виявленої державним замовником
арифметичної помилки.
36. Державний замовник може відхилити:
конкурсну пропозицію учасника у разі наявності підтвердженої
інформації щодо невиконання чи неналежного виконання цим учасником
аналогічних державних контрактів за оборонним замовленням протягом
останніх двох років до дати надіслання йому запрошення для участі
у конкурсі;
всі конкурсні пропозиції до акцепту конкурсної пропозиції,
якщо це передбачено конкурсною документацією.
Акцепт конкурсної пропозиції та укладення
державного контракту
37. Державний замовник акцептує конкурсну пропозицію, що
визнана найкращою за результатами оцінки.
38. Протягом трьох робочих днів з дати акцепту державний
замовник з дотриманням законодавства про забезпечення охорони
державної таємниці надсилає переможцю конкурсу повідомлення про
акцепт його конкурсної пропозиції, строк дії якої не вичерпався, а
іншим учасникам - повідомлення про результати конкурсу із
зазначенням назви предмета закупівлі та місцезнаходження
учасника - переможця, конкурсну пропозицію якого визнано найкращою
за результатами оцінки, і дати, коли було прийняте рішення про
акцепт.
З учасником, конкурсну пропозицію якого було акцептовано,
державний замовник укладає державний контракт.
У разі відмови учасника, конкурсну пропозицію якого було
акцептовано, підписати державний контракт відповідно до вимог
конкурсної документації державний замовник повторно визначає
найкращу конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув,
за винятком випадків, коли всі конкурсні пропозиції було
відхилено.
Відміна конкурсу чи визнання його
таким, що не відбувся
39. Конкурс відміняється у разі:
подання на участь у ньому менше двох конкурсних пропозицій
щодо предмета закупівлі, визначеного державним замовником у
конкурсній документації;
відхилення всіх конкурсних пропозицій згідно з цим Порядком.
Конкурс відміняється частково (за лотом) у разі подання менше
двох конкурсних пропозицій до відповідного лота.
40. Державний замовник може визнати конкурс таким, що не
відбувся, у разі, коли:
ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму,
передбачену державним замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі перестало відповідати потребам оборони
та національної безпеки внаслідок настання непередбачуваних
об'єктивних обставин.
41. Повідомлення про відміну конкурсу, а також визнання його
таким, що не відбувся, надсилається державним замовником усім
учасникам, що подали конкурсні пропозиції, протягом трьох робочих
днів після прийняття відповідного рішення.
Звітність
42. Звіт про результати проведення конкурсу з вибору
виконавців оборонного замовлення повинен зберігатися державним
замовником протягом трьох років і містити:
стислий опис предмета закупівлі;
найменування, адресу та код згідно з ЄДРПОУ кожного учасника,
що подав конкурсну пропозицію;
найменування учасника, з яким укладено державний контракт;
відомості про реєстраційний номер і дату державного
контракту, укладеного з переможцем конкурсу, та визначену в ньому
суму;
у разі, коли за результатами конкурсу не було укладено
державного контракту, - обґрунтоване рішення про це;
ціну і стислий опис основних умов кожної конкурсної
пропозиції, запропонованої учасниками;
стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки конкурсних
пропозицій, визначення переможця конкурсу;
у разі відхилення окремих чи всіх конкурсних пропозицій -
обґрунтування підстав такого рішення;
виклад причин і обставин, якими керувався державний замовник
під час визначення процедури вибору виконавця;
відомості про:
подані скарги, рішення державного замовника щодо їх вирішення
з відповідними обґрунтуваннями, а також позови до суду та
результати їх розгляду;
причини припинення проведення конкурсу в разі прийняття
такого рішення або його відміни чи визнання таким, що не відбувся.
43. Звіт за результатами проведеного конкурсу за встановленою
Мінекономіки формою з дотриманням законодавства про забезпечення
охорони державної таємниці подається державним замовником до
Мінекономіки та органів Державного казначейства.
Конкурентні переговори
44. Конкурентні переговори - це процедура, відповідно до якої
державний замовник сповіщає учасників про свій намір здійснити
закупівлю і обговорює з одним чи декількома з них умови державного
контракту.
Результати обговорення та прийняті сторонами переговорів
рішення оформлюються протоколом з дотриманням законодавства про
забезпечення охорони державної таємниці.
45. Процедура конкурентних переговорів застосовується у разі,
коли:
у відповідь на запрошення до участі у конкурсі пропозицій не
надійшло або надійшла лише одна пропозиція;
всі пропозиції, подані учасниками на конкурс, були відхилені
державним замовником;
закупівля пов'язана із захистом прав інтелектуальної
власності або через відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) предмет закупівлі може бути поставленим
(виконаним) тільки одним учасником і при цьому немає альтернативи;
виникла невідкладна потреба в проведенні певної закупівлі, що
склалася через обставини, які замовник не міг передбачити, а
предмет закупівлі не може бути своєчасно отримано при визначенні
виконавця шляхом проведення конкурсу;
виникла потреба в здійсненні первинним учасником додаткових
поставок, призначених для часткової заміни або розширення
поставок, коли зміна учасника може примусити державного замовника
закуповувати предмет, який не відповідає вимогам взаємозаміни з
наявними предметами;
здійснюється закупівля науково-технічних, науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт, які є завданнями та заходами
державних цільових програм у сфері оборони та національної безпеки
або які виконуються в рамках цих завдань та заходів;
здійснюється закупівля продукції оборонного призначення, яка
виготовляється учасником переговорів за результатами
науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи, виконаної
відповідно до раніше укладеного з ним державного контракту.
46. Конкурентні переговори проводяться з урахуванням таких
особливостей:
державний замовник спочатку розглядає ту частину пропозиції
учасника, яка стосується технічних, якісних або інших
характеристик предмета закупівлі, а також договірних умов його
поставок, після чого обговорює питання щодо остаточного з'ясування
специфікації;
усі вимоги, інструкції, роз'яснення, документи або інша
інформація, що стосується переговорів і передається державним
замовником будь-якому учаснику, має бути передана на тих же умовах
усім учасникам, які беруть участь у переговорах;
переговори між державним замовником і учасником (учасниками)
повинні мати конфіденційний характер з дотриманням законодавства
про забезпечення охорони державної таємниці. Сторонам переговорів
забороняється повідомляти будь-якій іншій особі технічну, цінову
або іншу інформацію, яка стосується переговорів;
після закінчення переговорів державний замовник повинен
вимагати від усіх учасників, що продовжують брати участь у цій
процедурі, подання у визначений строк остаточних пропозицій з
урахуванням усіх аспектів переговорів та ціни кожної пропозиції.
Після цього державний замовник визначає серед поданих пропозицій
найкращу.
Оскарження дій державного замовника
47. Учасник, який вважає, що порушується процедура проведення
конкурсу або конкурентних переговорів, передбачена цим Порядком,
має право оскаржувати дії державного замовника.
48. Об'єктом оскарження не може бути:
вибір процедури вибору виконавців;
рішення державного замовника про відхилення всіх конкурсних
пропозицій, а також про відміну конкурсу чи визнання його таким,
що не відбувся.
49. Скарга з приводу порушення державним замовником процедури
конкурсу або конкурентних переговорів, необґрунтованості прийнятих
рішень, неправомірності його дій або бездіяльності подається
учасником державному замовнику до укладення державного контракту.
Учасник повинен у скарзі надати докази щодо порушення державним
замовником умов проведення процедури або вказати місцезнаходження
таких доказів.
50. Державний замовник не розглядає скаргу у разі, коли її
було подано пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати
порушення державним замовником процедури проведення конкурсу
(конкурентних переговорів) або прийняття ним відповідного рішення,
а також якщо державним замовником укладено державний контракт з
виконавцем відповідно до цього Порядку.
51. Надходження скарги державному замовнику зупиняє процедуру
конкурсу (конкурентних переговорів) на строк, що не може
перевищувати 15 робочих днів з дати її надходження, про що
державний замовник повідомляє протягом двох робочих днів після
отримання скарги всім учасникам, а також інформує учасників, яких
стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду.
52. Якщо спірне питання, зазначене в скарзі з приводу
порушення державним замовником процедури конкурсу (конкурентних
переговорів), не врегульовано шляхом переговорів на підставі
взаємної згоди або невідкликання скарги учасником, який її подав,
державний замовник протягом 15 календарних днів з дати надходження
скарги приймає обґрунтоване рішення про незадоволення або
задоволення скарги, у якому зазначаються:
у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого
рішення;
у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - про
відміну процедури закупівлі чи скасування рішення державного
замовника або вчинення державним замовником певних дій, а також
причини прийняття такого рішення.
53. Примірник рішення державного замовника щодо розгляду
скарги надсилається учаснику, який подав скаргу, протягом п'яти
робочих днів з дати його прийняття.
54. Рішення державного замовника є остаточним, якщо учасник
протягом 15 календарних днів з дати його прийняття не звернувся до
суду. У разі неприйняття державним замовником рішення у
встановлений строк учасник, який подав скаргу, має право
звернутися в установленому порядку до суду.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-2007-п ) від
15.08.2007 }вгору