Про призначення Стельмаха В.С. на посаду Голови Національного банку України
Постанова Верховної Ради України від 16.12.20042244-IV
Документ 2244-IV, перша редакція — Прийняття від 16.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Стельмаха В.С. на посаду
Голови Національного банку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.75 )

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити Стельмаха Володимира Семеновича на посаду Голови
Національного банку України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2244-IVвгору