Документ 2233-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.03.1992

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, N 27, ст.386 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) з дня його
опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до
законодавчих актів змін і доповнень, що випливають з цього Закону; розробити у тримісячний строк проект Положення про
проходження військової служби громадянами України та проект
Положення про допризовну і призовну підготовку у
навчально-виховних закладах системи освіти і подати їх
Президентові України на затвердження.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 25 березня 1992 року
N 2233-XIIвгору