Документ 2231-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.01.2005. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону репродуктивного клонування людини

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 5, ст.111)

Цей Закон вводить заборону репродуктивного клонування людини в Україні виходячи з принципів поваги до людини, визнання цінності особистості, необхідності захисту прав і свобод людини та враховуючи недостатню дослідженість біологічних та соціальних наслідків клонування людини.

Стаття 1. Заборона репродуктивного клонування людини

В Україні забороняється репродуктивне клонування людини. Дія цього Закону не поширюється на клонування інших організмів.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

клонування людини - створення людини, яка генетично ідентична іншій живій або померлій людині, шляхом перенесення у залишену без ядра жіночу статеву клітину ядра соматичної клітини людини;

ембріон людини - зародок людини на стадії розвитку до восьми тижнів.

Стаття 3. Про ввезення на територію України та вивезення з території України клонованих ембріонів людини

Ввезення на територію України та вивезення з території України клонованих ембріонів людини забороняється.

Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ,
14 грудня 2004 року
№ 2231-IV
вгору