Документ 2231-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.03.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди про інституційні засади
створення міждержавних систем транспортування
нафти та газу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.49 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Рамкову угоду про інституційні засади створення
міждержавних систем транспортування нафти та газу, підписану
22 липня 1999 року у м. Києві ( 998_777 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2231-IIIвгору