Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про введення в дію Закону України
"Про Службу безпеки України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, N 27, ст.382 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
ввести в дію з моменту його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 1992 року привести у
відповідність з цим Законом постанови і розпорядження Уряду
України, що стосуються діяльності Служби безпеки України.
3. Службі безпеки України, відповідним міністерствам,
державним комітетам та відомствам України до 1 липня 1992 року
забезпечити перегляд відомчих нормативних актів та приведення їх у
відповідність із зазначеним Законом.
4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 Постанови
Верховної Ради України від 20 вересня 1991 року "Про створення
Служби національної безпеки України" ( 1581-12 ).

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 25 березня 1992 року
N 2230-XII


Публікації документа