Документ 223-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.03.2019. Подивитися в історії? )

__________
* У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.
** У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.Додаток 5
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування  осіб з інвалідністю, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення*

наявність виявлених порушень суб’єктом господарювання законодавства, що призвело до скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

20


порушення суб’єктом господарювання законодавства під час процедури отримання дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

1


невиплата суб’єктом господарювання заробітної плати іноземцям або особам без громадянства, що працюють у них на підставі отриманого дозволу, у розмірі, встановленому статтею 42-1 Закону України “Про зайнятість населення”, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

3


неподання (порушення встановленого порядку подання) суб’єктом господарювання інформації про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

2


повторне неподання (порушення встановленого порядку подання) суб’єктом господарювання інформації про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

3


неподання (несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі) інформації про заплановане масове вивільнення працівників, передбаченої абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України “Про зайнятість населення”, виявлене протягом п’яти років, що передують плановому періоду

2


відмова суб’єктом господарювання у працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, під час невиконання квоти в розмірі, встановленому законодавством для їх працевлаштування, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

3


порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо реклами про вакансії (прийом на роботу), виявлене протягом трьох років, що передують плановому періоду

2


допуск суб’єктом господарювання працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та/або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та/або виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

39


надання суб’єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

21


відсутність порушень

0

2. Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

суб’єкт господарювання застосовував працю іноземців, осіб без громадянства або осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця

1

суб’єкт господарювання не застосовував працю іноземців, осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця

0

3. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю*

несвоєчасна реєстрація суб’єктом господарювання (неправомірна відмова від реєстрації) у Фонді соціального захисту інвалідів, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

5

неподання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

21


невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання, в якого працює від 8 до 25 осіб, протягом одного року за останні п’ять років, що передують плановому періоду

12


невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання, в якого працює від 8 до 25 осіб, протягом двох та більше років за останні п’ять років, що передують плановому періоду

15


невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання, в якого працює більше 25 осіб, протягом одного року за останні п’ять років, що передують плановому періоду

20


невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання, в якого працює більше 25 осіб, протягом двох та більше років за останні п’ять років, що передують плановому періоду

38


подання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю з недостовірними даними та/або помилками, що призвело до несплати суми адміністративно-господарських санкцій і пені або сплати їх не в повному обсязі, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

5


ненарахування та несплата суб’єктом господарювання адміністративно-господарських санкцій, пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів), виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

10


відсутність порушень

0

4. Одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

18

неодержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

0

___________
* У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.Додаток 6
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Порушення вимог законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

відсутність спеціального дозволу на користування надрами, в частині державного гірничого нагляду

21

відсутність погодження з органами державного гірничого нагляду типових проектів вибухових робіт, проектів на спорудження складів вибухових матеріалів промислового призначення, проектів захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки гірничими роботами таких об’єктів; проведення робіт не відповідає зазначеним проектам

6

відсутність затвердження та погодження в установленому порядку проектів дослідно-промислової розробки або проектів розробки родовищ корисних копалин

3


недодержання вимог нормативно-правових актів та проектних рішень під час проведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин

3


недодержання вимог нормативно-правових актів та проектних рішень під час користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

3


відсутність акта про надання гірничого відводу з метою розробки родовищ корисних копалин або на користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

8


відсутність обліку стану і руху запасів, втрат корисних копалин, списання запасів корисних копалин відповідно до нормативних документів

6


відсутність погоджених з органами державного гірничого нагляду щорічних планів розвитку гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної та нерудної промисловості або недотримання вимог їх погодження

5


відсутність погоджених з органами державного гірничого нагляду щорічних планів робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості, а також з розробки гідромінеральних ресурсів або недотримання вимог їх погодження

5


недотримання вимог щодо проведення геологічних (гідрогеологічних) і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин, ведення геолого-маркшейдерської та технічної документації

4


недотримання правил та технологій під час переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції

3


недотримання вимог нормативно-правових актів та проектних рішень щодо використання та охорони надр у межах наданої в користування ділянки надр, зокрема у частині державного гірничого нагляду

3


недтримання встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також ведення будівництва на ділянках їх залягання споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

6


невиконання заходів охорони будівель споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу гірничих робіт

8


недотримання встановленого порядку ведення робіт з ліквідації (консервації) об’єктів надрокористування; невиконання проектних рішень та вимог щодо забезпечення охорони та безпеки людей, майна, споруд та навколишнього середовища; недотримання вимог, що забезпечують збереження гірничих виробок, свердловин на час консервації

8


недотримання вимог нормативно-правових актів щодо місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення та проведення буро-вибухових робіт

8


відсутність порушень

0

____________
* У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 223

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1131).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1288 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3174).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 67 “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 10, ст. 373).

4. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).вгору