Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 19.03.2008223
Документ 223-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2013, підстава - 347-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 223
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2013-п ) від 15.04.2013 }
Деякі питання надання роботодавцям дотації для
забезпечення молоді першим робочим місцем
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

Відповідно до статті 3 Закону України "Про забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям
може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим
місцем;
Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді
першим робочим місцем. { Абзац четвертий із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 577)
( 577-2010-п )
ПЕРЕЛІК
професій та спеціальностей,
за якими роботодавцям може надаватися
дотація для забезпечення молоді
першим робочим місцем

------------------------------------------------------------------ | Професія (спеціальність) | Код професії (спеціальності) | |--------------------------------+-------------------------------| | Професії | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрогазозварник | 7212.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрозварник ручного | 7212.1 | |зварювання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електромонтер з ремонту та | 7241.1 | |обслуговування | | |електроустаткування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрослюсар (слюсар) черговий | 7241.1 | |та з ремонту устаткування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрослюсар підземних споруд | 7241.1 | |та комунікацій електрозв'язку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрослюсар підземний | 7241.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кондитер | 7412.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кухар | 5122 | |--------------------------------+-------------------------------| |Маляр | 7141.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Муляр | 7122.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Верстатник широкого профілю | 8211.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Фрезерувальник | 8211.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Столяр будівельний | 7124.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар з ремонту автомобілів | 7231.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар-ремонтник | 7233.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар з ремонту рухомого | 7233.2 | |складу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар з ремонту | 7233.2 | |сільськогосподарських машин та | | |устаткування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Токар | 8211.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тракторист | 8331.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тракторист-машиніст | 8331.2 | |сільськогосподарського | | |(лісогосподарського) | | |виробництва | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тракторист (лісозаготівельні | 8331.2 | |роботи) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Швачка | 8263.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Вишивальник | 8263.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Штукатур | 7133.2 | |--------------------------------+-------------------------------| | Спеціальності | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дошкільне виховання | 7.010101; 8.010101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Початкове навчання | 7.010102; 8.010102 | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна педагогіка |5.01010601; 7.010105; 8.010105 | |--------------------------------+-------------------------------| |Дефектологія | 7.010106; 8.010106 | |--------------------------------+-------------------------------| |Книгознавство, | 7.020102; 8.020102 | |бібліотекознавство і | | |бібліографія | | |--------------------------------+-------------------------------| |Документознавство та | 7.020105; 8.020105 | |інформаційна діяльність | | |--------------------------------+-------------------------------| |Бібліотечна справа | 5.01020201 | |--------------------------------+-------------------------------| |Образотворче та декоративно- | 7.020208; 8.020208 | |прикладне мистецтво | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фінанси | 7.050104; 8.050104 | |--------------------------------+-------------------------------| |Облік і аудит | 7.050106; 8.050106 | |--------------------------------+-------------------------------| |Економіка підприємств |5.03050401; 7.050107; 8.050107 | |--------------------------------+-------------------------------| |Бухгалтерський облік | 5.03050901 | |--------------------------------+-------------------------------| |Менеджмент організацій | 7.050201; 8.050201 | |--------------------------------+-------------------------------| |Туризм | 7.050401; 8.050401 | |--------------------------------+-------------------------------| |Екологія та охорона | 7.070801; 8.070801 | |навколишнього середовища | | |--------------------------------+-------------------------------| |Автомобілі та автомобільне | 7.090258; 8.090258 | |господарство | | |--------------------------------+-------------------------------| |Розробка родовищ корисних | 7.090301; 8.090301 | |копалин | | |--------------------------------+-------------------------------| |Шахтне і підземне будівництво |5.05030104; 7.090303; 8.090303 | |--------------------------------+-------------------------------| |Буріння | 7.090306; 8.090306 | |--------------------------------+-------------------------------| |Маркшейдерська справа |5.05030105; 7.090307; 8.090307 | |--------------------------------+-------------------------------| |Швейні вироби | 7.091801; 8.091801 | |--------------------------------+-------------------------------| |Швейне виробництво | 5.05160201 | |--------------------------------+-------------------------------| |Механізація сільського | 7.091902; 8.091902 | |господарства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Лісоінженерна справа | 7.092001; 8.092001 | |--------------------------------+-------------------------------| |Промислове і цивільне | 7.092101; 8.092101 | |будівництво | | |--------------------------------+-------------------------------| |Теплогазопостачання і | 7.092108; 8.092108 | |вентиляція | | |--------------------------------+-------------------------------| |Агрохімія і ґрунтознавство | 7.130101; 8.130101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Агрономія | 7.130102; 8.130102 | |--------------------------------+-------------------------------| |Плодоовочівництво і | 7.130103; 8.130103 | |виноградарство | | |--------------------------------+-------------------------------| |Лісове господарство |5.09010301; 7.130401; 8.130401 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лікувальна справа | 7.110101; 8.110101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Педіатрія | 7.110104; 8.110104 | |--------------------------------+-------------------------------| |Ветеринарна медицина |5.11010101; 7.130501; 8.130501 | ------------------------------------------------------------------ { Перелік в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2010-п ) від
14.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на надання роботодавцям
дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577
( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті за програмою
"Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим
робочим місцем" (далі - бюджетні кошти). { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 577 ( 577-2010-п )
від 14.07.2010, N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Бюджетні кошти спрямовуються на надання дотації роботодавцю у
разі прийняття ним за направленням органів державної служби
зайнятості на роботу молоді, якій надається перше робоче місце за
однією з отриманих професій (спеціальностей), що включені до
переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може
надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем.
{ Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }
2. Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти Державному
центрові зайнятості на відкритий в Казначействі рахунок для
обслуговування коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття на підставі
поданого Центром обґрунтування потреби в бюджетних коштах за
формою, затвердженою Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
3. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Казначейством. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
4. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору