Документ 223-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2002 р. N 223
Київ
Про затвердження Порядку фінансування
вугледобувних підприємств, які повинні
бути підготовлені до ліквідації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок фінансування вугледобувних підприємств,
які повинні бути підготовлені до ліквідації (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 223
ПОРЯДОК
фінансування вугледобувних підприємств,
які повинні бути підготовлені до ліквідації

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механізму
фінансування вугледобувних підприємств, які повинні бути
підготовлені до ліквідації та закриття яких передбачене
відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України (далі -
підприємства).
2. Фінансування підприємств здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для
реструктуризації вугільної промисловості.
Зазначені кошти спрямовуються на:
забезпечення доробки підготовлених гірничими роботами запасів
вугілля (покриття витрат із собівартості товарної вугільної
продукції);
проведення заходів з підготовки до ліквідації підприємств
(утримання загальношахтного комплексу, розв'язання екологічних
проблем та створення безпечних умов праці тощо);
здійснення видатків, пов'язаних із скороченням чисельності
працівників;
підготовку до передачі чи списання запасів вугілля, інших
корисних копалин, гірничих виробок, непотрібних для виконання
робіт, що пов'язані із закриттям підприємств;
передачу об'єктів соціальної інфраструктури до комунальної
власності;
інвентаризацію земельних ділянок, на яких розташовані
підприємства;
виконання заходів, передбачених законодавством про охорону
навколишнього природного середовища.
3. Розподіл коштів по підприємствах здійснюється
Мінпаливенерго за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном.
4. Оплата рахунків підприємств, що отримують бюджетні кошти
для здійснення заходів, передбачених пунктом 2 цього Порядку,
провадиться з реєстраційних рахунків цих підприємств, відкритих в
органах Державного казначейства.вгору