Документ 2229-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2014, підстава - 1556-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (у сфері вищої освіти)
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.103 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 Кодексами N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 } Законом N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38, ст.2004 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

 
     2. У статті 84 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 8, ст. 67):
 
     1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту:
 
     "є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності";
 
     2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту:
 
     "з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності".

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)" замінити словами "(крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності)".

 
{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }

 
     8. Частину першу статті 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу I, яким вносяться зміни до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), який набирає чинності з 1 січня 2006 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 грудня 2004 року
N 2229-IVвгору