Про Звернення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Постанова Президії Верховної Ради України; Звернення від 17.04.1995222/95-ПВ
Документ 222/95-ПВ, поточна редакція — Прийняття від 17.04.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.132 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є :
Текст Звернення Президії Верховної Ради України до Верховної
Ради Автономної Республіки Крим схвалити (додається).

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м.Київ, 17 квітня 1995 року
N 222/95-ПВ

Додаток
до Постанови Президії Верховної
Ради України
від 17 квітня 1995 року N 222/95-ПВ

ЗВЕРНЕННЯ
14 квітня 1995 року Голова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим Цеков С.П. виступив на пленарному засіданні
Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації. У своєму виступі він допустив свідоме перекручення рішень,
прийнятих Верховною Радою України та Президентом України,
намагався дезінформувати не тільки депутатів Державної Думи, а й
світове співтовариство та закликав депутатів законодавчого органу
і органи виконавчої влади сусідньої держави до втручання у
внутрішні справи України. Президія Верховної Ради України звертається до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо розгляду та правової оцінки на
засіданні Верховної Ради згаданого виступу Цекова С.П., а також
стану дотримання Верховною Радою Автономної Республіки Крим
Конституції ( 888-09 ) та законів України. Пропонуємо депутатам
Верховної Ради Автономної Республіки Крим остаточно визначитися
щодо керування у своїй діяльності законними вимогами вищих органів
законодавчої і виконавчої влади нашої держави. Ще раз звертаємо увагу Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та її депутатів на необхідність діяти відповідно до
Конституції і законів України.вгору