Документ 222-93-п, поточна редакція — Редакція від 18.09.1993, підстава - 750-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 березня 1993 р. N 222
Київ
Про управління майном підприємств,
установ і організацій, заснованих
на загальнодержавній власності, які
входять до складу Укрсоюзсервісу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 750 ( 750-93-п ) від 18.09.93 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Українського союзу об'єднань
підприємств і організацій побутового обслуговування населення,
погоджену з Міністерством у справах будівництва і архітектури,
Міністерством освіти, Державним комітетом з матеріальних ресурсів,
Державним комітетом у справах захисту прав споживачів, Фондом
державного майна та Міністерством економіки, про передачу до сфери
управління органів державної виконавчої влади підприємств, установ
і організацій, заснованих на загальнодержавній власності, які
входять до складу Укрсоюзсервісу, згідно з додатком. Передачу здійснити за станом на 1 січня 1993 року. Органам державної виконавчої влади, до сфери управління яких
передаються зазначені підприємства, установи і організації,
зберегти за ними профіль їхньої основної діяльності.
2. У зв'язку із зазначеною у пункті 1 цієї постанови
передачею виключити з пункту "а" додатка N 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 січня 1993 р. N 72 ( 72-93-п ) слова
"Укрсоюзсервісу" та "Держжитлокомунгосп".
3. Взяти до відома, що відповідно до Статуту Укрсоюзсервісу,
головним його завданням є розвиток побутового обслуговування
населення та подання підприємствам, установам і організаціям
служби побуту незалежно від форм власності допомоги у вирішенні
виробничих і соціальних питань, у захисті їхніх прав та інтересів.
4. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям залучати
Укрсоюзсервіс для визначення перспективних напрямів розвитку
служби побуту та опрацювання нормативних актів, що стосуються
побутового обслуговування населення.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І.ЄМЕЦЬ
Інд.25
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 222
ПЕРЕЛІК
підприємств, установ і організацій, заснованих
на загальнодержавній власності, які входять до
складу Укрсоюзсервісу і передаються до сфери
управління органів державної виконавчої влади
————————————————————————————————————————————————————————————————— Підприємства, установи і організа- |Органи державної виконавчої ції, що передаються до сфери управ- |влади, до сфери управління ління органів державної виконавчої |яких передаються підприєм- влади |ства, установи і організації —————————————————————————————————————————————————————————————————
Український державний інститут по Мінбудархітектури
проектуванню підприємств побутового
обслуговування населення "Укрдіпро-
буд", м.Харків
Київський державний інститут по -"-
проектуванню підприємств побутового
обслуговування населення

Головний інформаційно-обчислюваль- Державний комітет у
ний центр, м.Київ справах захисту прав
споживачів

Львівське будівельно-монтажне уп- Львівська обласна
равління держадміністрація
Сімферопольське будівельно-монтажне Рада Міністрів
управління Республіки Крим

Спеціалізоване будівельно-монтажне Київська міська
управління "Телемонтаж", м.Київ держадміністрація
Вовковинецька експериментальна фаб- Хмельницька обласна
рика нестандартизованих меблів, держадміністрація
Хмельницька область
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 750
( 750-93-п ) від 18.09.93 )

Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І.ЄМЕЦЬвгору