Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.19992219
Документ 2219-99-п, попередня редакція — Редакція від 08.12.2006, підстава - 1687-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 1999 р. N 2219
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1687 ( 1687-2006-п ) від 08.12.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 1999 р. N 2219
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1687
( 1687-2006-п ) від 08.12.2006 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада
1996 р. N 1358 ( 1358-96-п ) "Про порядок переведення підприємств
на резервні види палива під час похолодань":
1) у пункті 2:
в абзаці першому слова "Державному комітетові нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості" замінити словами
"Міністерству енергетики";
в абзаці другому слова "Державну інспекцію з ефективного
використання газу Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості" замінити словами "Державну
інспекцію з енергозбереження";
2) у Порядку переведення підприємств на резервні види палива
під час похолодань в осінньо-зимовий період, затвердженому
зазначеною постановою:
у пункті 1:
в абзаці першому слова "Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз" замінити словами "НАК "Нафтогаз України";
в абзаці другому слова "поточного року" замінити словами
"кожного року";
у пункті 2:
в абзаці першому слова і цифри "Держнафтогазпромом до
15 серпня поточного року" замінити словами і цифрами "Міненерго до
15 серпня кожного року";
в абзаці другому слова "Державну акціонерну холдингову
компанію "Укргаз" замінити словами "НАК "Нафтогаз України";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Контроль за наявністю і поповненням резервних запасів
палива, технічним станом резервного паливного господарства та
обладнання, яке використовує паливо, на підприємствах здійснює
Державна інспекція з енергозбереження";
у тексті додатка до зазначеного Порядку та приміток до нього
слова "Державна інспекція з ефективного використання газу
Держнафтогазпрому" в усіх відмінках замінити словами "Державна
інспекція з енергозбереження" у відповідному відмінку.вгору