Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 1999 р. N 2219
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 1999 р. N 2219
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня
1998 р. N 506 ( 506-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок
пооб'єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення,
які не здійснюють плату за спожитий природний газ" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 16, ст. 597):
1) в абзаці другому постановляючої частини слова "Державній
інспекції з ефективного використання газу Державного комітету
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості" замінити
словами "Державній інспекції з енергозбереження";
2) у Положенні про порядок пооб'єктного припинення
газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату
за спожитий природний газ, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2 слова "Державною інспекцією з ефективного
використання газу Держнафтогазпрому (далі - Держгазінспекція)"
замінити словами "Державною інспекцією з енергозбереження";
у пунктах 4, 5, 6, 7, 9 і 10 слово "Держгазінспекція" в усіх
відмінках замінити словами "Державна інспекція з енергозбереження"
у відповідному відмінку;
абзац третій пункту 10 після слів "надійності та готовності
його до прийому" доповнити словами "і ефективного використання".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада
1996 р. N 1358 ( 1358-96-п ) "Про порядок переведення підприємств
на резервні види палива під час похолодань":
1) у пункті 2:
в абзаці першому слова "Державному комітетові нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості" замінити словами
"Міністерству енергетики";
в абзаці другому слова "Державну інспекцію з ефективного
використання газу Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості" замінити словами "Державну
інспекцію з енергозбереження";
2) у Порядку переведення підприємств на резервні види палива
під час похолодань в осінньо-зимовий період, затвердженому
зазначеною постановою:
у пункті 1:
в абзаці першому слова "Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз" замінити словами "НАК "Нафтогаз України";
в абзаці другому слова "поточного року" замінити словами
"кожного року";
у пункті 2:
в абзаці першому слова і цифри "Держнафтогазпромом до
15 серпня поточного року" замінити словами і цифрами "Міненерго до
15 серпня кожного року";
в абзаці другому слова "Державну акціонерну холдингову
компанію "Укргаз" замінити словами "НАК "Нафтогаз України";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Контроль за наявністю і поповненням резервних запасів
палива, технічним станом резервного паливного господарства та
обладнання, яке використовує паливо, на підприємствах здійснює
Державна інспекція з енергозбереження";
у тексті додатка до зазначеного Порядку та приміток до нього
слова "Державна інспекція з ефективного використання газу
Держнафтогазпрому" в усіх відмінках замінити словами "Державна
інспекція з енергозбереження" у відповідному відмінку.


Публікації документа