Документ 221-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 02.03.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.04.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" щодо соціального захисту дітей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 17, ст.124)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 39, ст. 389) доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:

"Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги з урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2015 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
№ 221-VIII
вверх