Документ 2207-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2017

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7116), поданий Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких пропозицій до розділу I законопроекту:

1) пункти 4, 29 виключити;

2) у пункті 5 слова і цифри "у частині п’ятій статей 24-1 та 24-2" замінити словами і цифрами "у частині п’ятій статті 24-2";

3) пункт 30 після підпункту 9 доповнити підпунктом такого змісту:

"у пункті 33:

в абзаці першому цифри "2018" замінити цифрами "2019", після слів "доріг загального користування" доповнити словами "ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування";

доповнити абзацом такого змісту:

"Установити, що у 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік розраховуються виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2017 року, збільшених на індекс споживчих цін 2017 року (у середньому до попереднього року) без урахування фактичних надходжень, здійснених енергетичною митницею".

2. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
14 листопада 2017 року
№ 2207-VIII
вгору