Документ 2203-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.12.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.99 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211) такі зміни:
частину першу статті 3 після слів "з цього Закону" доповнити
словами "Закону України про Загальнодержавну програму підтримки
молоді на відповідні роки";
частину другу статті 9 доповнити словами "та визначає інші
форми підтримки молоді згідно із законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2203-IVвгору