Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 15.01.200222/2002
Документ 22/2002, поточна редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів
Президента України

( Щодо змін додатково див. Указ Президента
N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 464/2003 ( 464/2003 ) від 03.06.2003
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 15 грудня 1999 року N 1572
( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої влади" (зі
змінами, внесеними Указами від 7 квітня 2000 року N 572
( 572/2000 ), від 14 липня 2000 року N 899 ( 899/2000 ), від
2 грудня 2000 року N 1277 ( 1277/2000 ), від 30 грудня 2000 року
N 1394 ( 1394/2000 ), від 29 травня 2001 року N 345 ( 345/2001 ):
а) перше речення частини третьої статті 3 викласти в такій
редакції: "Структуру міністерства затверджує міністр за
пропозицією державного секретаря міністерства";
б) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
"Керівників територіальних органів міністерства призначає на
посади та звільняє з посад у встановленому порядку міністр, іншого
центрального органу виконавчої влади - керівник цього органу";
( Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 464/2003 ( 464/2003 ) від 03.06.2003 )
( Пункт 3 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
2. Кабінету Міністрів України подати у місячний строк
пропозиції щодо приведення положень про міністерства у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 січня 2002 року
N 22/2002вгору