Документ 22-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 5 лютого 1991 р. N 22
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про першочергові заходи щодо забезпечення
життєдіяльності виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв в умовах
переходу до ринкових відносин
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 644 ( 644-94-п ) від 19.09.94
N 653 ( 653-99-п ) від 22.04.99 )

У зв'язку з різким зменшенням власних джерел фінансування
витрат на утримання виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що виправно-трудові установи і
лікувально-трудові профілакторії утримуються за рахунок доходів
від трудового використання спецконтингенту, прибуткового податку з
заробітної плати спецконтингенту, а також бюджетних асигнувань.
Дозволити Міністерству внутрішніх справ УРСР у разі необхідності
перерозподіляти між цими установами та профілакторіями суми
перевищення вказаних доходів над видатками на їх утримання. Надати Міністерству фінансів УРСР і Міністерству внутрішніх
справ УРСР право вносити до джерел фінансування зазначених
установ, профілакторіїв уточнення, викликані зміною цін,
чисельності спецконтингенту, а також наявністю в умовах переходу
до ринкової економіки необхідних обсягів виробництва для
забезпечення його роботою.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 653
( 653-99-п ) від 22.04.99 )
3. Звільнити підприємства виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв від сплати податку на приріст
коштів, що спрямовуються на споживання.
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 644
( 644-94-п ) від 19.09.94 )
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 653
( 653-99-п ) від 22.04.99 )
6. Вважати за необхідне забезпечувати починаючи з 1991 року
потреби Міністерства внутрішніх справ УРСР в матеріально-технічних
ресурсах у першочерговому порядку.
7. Міністерству внутрішніх справ УРСР разом з облвиконкомами
розробити в 1991 році республіканську програму по приведенню умов
утримання засуджених у виправно-трудових установах і
лікувально-трудових профілакторіях у відповідність з міжнародними
стандартами, погодивши її з Державним комітетом УРСР по економіці,
Держпостачем УРСР і Міністерством фінансів УРСР.
8. Міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР, Київському міськвиконкому
подати в другому півріччі 1991 р. до Ради Міністрів УРСР
пропозиції про перетворення Київського філіалу Всесоюзного
інституту підвищення кваліфікації керівних працівників
виправно-трудових установ Міністерства внутрішніх справ СРСР в
Український юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ УРСР.
9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 18 січня 1963 р. N 39-11.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ФОКІН
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 38вгору