Документ 22-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.03.2013, підстава - 171-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 січня 2011 р. N 22
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань надання
державної допомоги підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів та визнання такою,
що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 р. N 1138
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
надання державної допомоги підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1138 ( 1138-98-п ) "Про
реалізацію підпункту 5.2.1 Закону України "Про податок на додану
вартість" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1124).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 22
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171
( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171
( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

3. У пункті 2 Порядку надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010
( 1010-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст.
2377; 2010 р., N 101, ст. 3631):
підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2) фонд оплати праці інвалідів, що працюють на підприємстві,
в організації, становить протягом звітного періоду не менш як 25
відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до
складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на
прибуток підприємств;
3) сума витрат підприємства, організації з переробки
(обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних
виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які
використовуються для виготовлення товарів (надання послуг)
безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як
8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих
послуг);";
у підпункті 5 слова "з питань визначення механізму та порядку
отримання пільг з оподаткування" виключити.вгору