Документ 22-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Факультативного протоколу
до Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження та покарання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.327 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання ( 995_f48 ), підписаний від імені України
23 вересня 2005 року у м. Нью-Йорку, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 липня 2006 року
N 22-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору