Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 13.05.20102196-VI
Документ 2196-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.363 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
третьої статті 62 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), статті 15 Закону України "Про порядок обрання на
посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою
України" ( 1625-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:
апеляційного суду Вінницької області
Федчука Віталія Володимировича;
Донецького апеляційного адміністративного суду
Шишова Олега Олексійовича,
Юрко Ірину Володимирівну;
Київського апеляційного адміністративного суду
Безименну Наталію Вікторівну.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2196-VIвгору