Документ 2195-III, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Озерне Самбірського району
Львівської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.58 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Озерне Самбірського району Львівської області
колишнє найменування - село Лука.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2195-IIIвгору