Документ 2194-III, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Дібрівка Іршавського району
Закарпатської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Дібрівка Іршавського району Закарпатської
області колишнє найменування - село Дубрівка.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2194-IIIвгору