Документ 2188-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про встановлення іменних стипендій
Верховної Ради України студентам вищих закладів
освіти" щодо збільшення розміру іменних
стипендій Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 30, ст.403 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам
вищих закладів освіти" ( 226/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 32, ст. 154) такі зміни:
1) у пункті 1 слова "всіх рівнів акредитації" виключити, а
після слів "Верховної Ради України" доповнити словами "(далі -
стипендії)";
2) пункти 2-4 викласти в такій редакції:
"2. Установити такі розміри стипендій:
для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації - 900 гривень;
для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації - 1200 гривень.
3. Установити, що стипендії призначаються згідно з наказами
керівників центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні
яких є вищі навчальні заклади, щорічно з 1 вересня на один
навчальний рік за результатами літнього семестрового контролю
попереднього навчального року і виплачуються з коштів,
передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних
закладів на стипендіальне забезпечення.
4. Кабінету Міністрів України:
1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний
бюджет України передбачати кошти загального фонду державного
бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для
виплати стипендій;
2) забезпечити:
встановлення Міністерством освіти і науки України квот
центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є
вищі навчальні заклади, виходячи з кількості стипендій,
встановлених пунктом 1 цієї Постанови;
розроблення та затвердження Міністерством освіти і науки
України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
науки і освіти Порядку призначення іменних стипендій Верховної
Ради України";
3) пункти 5 і 6 виключити;
4) у назві та тексті Постанови слова "заклади освіти" у всіх
відмінках замінити словами "навчальних закладів" у відповідному
відмінку.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2188-VIвгору