Документ 2188-IV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.110 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     2. У розділі XXI Митного тарифу України ( 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44, ст. 493) цифри і слова:
 
"9701 10 00 00 - картини, живопис       0     5    шт. 
та малюнки 9701 90 00 00 - інші 0 5 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 5 шт.
естампів та
літографій 9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 5 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу 9704 00 00 00 Марки поштові, 0 5 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені 9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 5 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес 9706 00 00 00 Предмети 0 5 -"
антикваріату віком
понад 100 років
     замінити цифрами і словами:
 
"9701 10 00 00 - картини, живопис       0     0    шт. 
та малюнки 9701 90 00 00 - інші 0 0 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 0 шт.
естампів та
літографій 9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 0 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу 9704 00 00 00 Марки поштові, 0 0 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені 9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 0 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес 9706 00 00 00 Предмети 0 0 -".
антикваріату віком
понад 100 років
     3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) доповнити статтею 164-14 такого змісту:
 
     "Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
 
     Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що міститься у тендерній документації, укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-13" замінити цифрами "164-5 - 164-14";
 
     3) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12)" слово і цифри "(стаття 164-12)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14)";
 
     в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 188-19)" слово і цифри "(статті 164-12, 188-19)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14, 188-19)";
 
     доповнити абзацом такого змісту:
 
     "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)";
 
     4) у другому реченні статті 286 слово і цифри "статтею 51" замінити словом і цифрами "статтями 51, 164-12, 164-14", а слова "про дрібне розкрадання" виключити.

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2188-IVвгору