Document 2181-XII, current version — Adoption on March 6, 1992

              З А Я В А 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З приводу подій у Республіці Молдова
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст. 314 )

Верховна Рада України виражає серйозну тривогу у зв'язку з
крайнім загостренням ситуації у Придністров'ї Республіки Молдова.
У районах конфлікту проводяться багаточисельні затримання,
захоплення зброї і заложників. Страждає мирне населення. Знову
ллється кров, розпалюється недовіра і ворожнеча.
Верховна Рада України підтверджує повагу до суверенітету
Республіки Молдова і впевненість у тому, що усі складні проблеми у
цій республіці, включаючи питання додержання прав національних
меншин, повинні вирішуватися мирним способом. Ескалацію насильства
і масові порушення прав людини вважаємо аморальними і незаконними.
Верховна Рада України з а я в л я є:
1. Верховна Рада, Президент Республіки Молдова повинні
негайно вжити заходів, які виключали б використання зброї у
вирішенні політичних і національних проблем.
2. Порушення прав людини повинні бути припинені, з чиєї б
сторони вони не здійснювалися.
Проявом гуманності буде звільнення полонених.
3. Альтернативи мирному і цивілізованому вирішенню існуючих у
Молдові проблем немає.
Верховна Рада України підтверджує свою готовність сприяти
мирному урегулюванню жорстокої конфронтації.
Прийнято на п'ятій сесії Верховної Ради України.

м. Київ, 6 березня 1992 року
N 2181-XIIon top