Документ 218/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 20.10.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кримінально-процесуального
кодексу України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.409 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2002-05 ) статтею 198-1 такого змісту:
 
     "Стаття 198-1. Порушення роботи автоматизованих систем
 
     Умисне втручання у роботу автоматизованих систем, що призвело до перекручення чи знищення інформації або носіїв інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то носіїв інформації, -
     карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
     Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, або вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб, -
     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років".
 
     II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "194" доповнити цифрами "198-1".

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м.Київ, 20 жовтня 1994 року
N 218/94-ВРвгору