Документ 218/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 20.10.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кримінально-процесуального
кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.409 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист інформації
в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2002-05 ) статтею
198-1 такого змісту:
"Стаття 198-1. Порушення роботи автоматизованих систем
Умисне втручання у роботу автоматизованих систем, що
призвело до перекручення чи знищення інформації або носіїв
інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів,
призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і
здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то
носіїв інформації, - карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, або
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років".
II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "194" доповнити цифрами
"198-1".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 20 жовтня 1994 року
N 218/94-ВРвгору