Про зміну меж міста Щорса Чернігівської області
Постанова Верховної Ради України від 06.03.19922179-XII
Документ 2179-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.03.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Щорса Чернігівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст. 312 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Щорса Чернігівської області село
Носівку Щорського району загальною площею 424 гектари.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 березня 1992 року
N 2179-XIIвгору