Документ 2175-XII, перша редакція — Прийняття від 06.03.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про скасування кримінальних покарань
у вигляді заслання і вислання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст. 337 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Скасувати кримінальні покарання у вигляді заслання і
вислання, у зв'язку з чим внести до законодавчих актів України
такі зміни:
I. У Кримінальному кодексі Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ) виключити:
1) з частини першої статті 23 пункти 2 і 3, з частини третьої
статті 43 пункт "в", статті 27, 28, 185;
2) з частини п'ятої статті 23, частин першої і сьомої
статті 52 слова "заслання, вислання";
3) з пункту "б" частини третьої статті 43, частини восьмої
статті 52 слова "засланням, висланням або";
4) з частини третьої статті 45 слова "заслання, вислання і";
5) з частини першої статті 47 слова "до заслання або
вислання";
6) з пункту 2 частини першої статті 48 і пункту 5 частини
першої статті 55 слова "заслання або вислання";
7) з пункту 2 частини першої і частини другої статті 49
відповідно слова "заслання або вислання" і "заслання або вислання
на строк не менше трьох років";
8) з частин четвертих статей 81, 82, 140 і 141, частин третіх
статей 83, 84 і 143, частин других статей 86 і 223, частин другої
і третьої статті 142 слова "і з висланням на строк до п'яти років
або без такого";
9) із статті 86-1 слова "і з засланням на строк до п'яти
років чи без такого";
10) з частини третьої статті 89, частини четвертої
статті 117, статті 190-1 слова "з засланням на строк від двох до
п'яти років чи без заслання";
11) із статті 93, частини четвертої статті 213 слова "з
засланням на строк до п'яти років чи без такого";
12) із статей 100, 121, частини першої статті 190, статті 195
слова "або висланням на строк до трьох років";
13) з частини третьої статті 168 слова "і з засланням на
строк від двох до п'яти років чи без заслання";
14) з частин других статей 169 і 170 слова "і з засланням
після відбуття позбавлення волі на строк від двох до п'яти років
чи без заслання";
15) із статті 184 слова "з місця заслання або" і "в заслання
або";
16) з частини першої статті 186, статті 210 слова "або
засланням на той же строк".
II. У Виправно-трудовому кодексі Української РСР ( 3325-07 ):
1) виключити з Кодексу розділи IV і V та статті 6 і 113;
2) виключити із назв розділу II і глави 2, частини першої
статті 9, статті 122 слова "заслання, вислання".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 березня 1992 року
N 2175-XIIвгору