Документ 217/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.1999, підстава - 932-XIV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння та валютних цінностей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 22, ст.173 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 218/95-ВР від 06.06.95,
ВВР, 1995, N 22, ст.174 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.334 )

Стаття 1. Збитки, завдані підприємству, установі, організації
працівниками, які виконують операції, пов'язані із закупівлею,
продажем, обміном, перевезенням, доставкою, пересиланням,
зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням у
процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів,
виготовлених з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, а також валютні операції, і які є винними у
розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або наднормативних їх
втратах (крім втрат, що сталися у зв'язку з непередбаченими
порушеннями технологічного процесу), якщо вони допущені внаслідок
недбалості у роботі, порушення спеціальних правил, інструкцій,
визначаються у таких розмірах :
а) дорогоцінних металів - золото, срібло, платина і метали
платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у
будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати,
промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо)
- у подвійному розмірі вартості цих металів у чистому вигляді за
ринковими цінами, що діють на день виявлення завданих збитків;
( Підпункт "а" статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 ) від
14.07.99 ) б) дорогоцінного каміння (крім огранованого): природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині,
необробленому та обробленому вигляді (виробах): першого порядку -
алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит; другого
порядку - демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та
жовтий, опал благородний чорний, шпінель благородна; третього
порядку - аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний білий та
вогняний, танзаніт, топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт,
цаворіт, циркон, шпінель; четвертого порядку - адуляр, аксиніт,
альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз, кварц
димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит,
моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз
блакитний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз,
хризопраз, хромдіопсид, цитрин - у подвійному розмірі їх вартості
за ринковими цінами, що діють на день виявлення завданих збитків; дорогоцінного каміння органогенного утворення - перли і
бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді - у
подвійному розмірі їх вартості за ринковими цінами, що діють на
день виявлення завданих збитків; ( Підпункт "б" статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 ) від
14.07.99 )
в) огранованого дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових
виробів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, - у потрійному розмірі їх вартості за
ринковими цінами, що діють на день виявлення завданих збитків;
( Підпункт "в" статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 ) від
14.07.99 ) г) алмазних інструментів та алмазних порошків з природних
алмазів - у подвійному розмірі їх вартості за ринковими цінами, що
діють на день виявлення завданих збитків; ( Підпункт "г" статті 1
в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 ) д) музейних експонатів, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, - за оцінкою, проведеною експертами з
урахуванням історико-художньої цінності експонату і розміру
відшкодування збитків, визначених відповідно до пунктів "а" і "в"
цієї статті; е) іноземної валюти, а також платіжних документів та інших
цінних паперів в іноземній валюті - у сумі, еквівалентній
потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей,
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного
банку України на день виявлення завданих збитків.
Стаття 2. Заборгованість працівників підприємства, установи,
організації у разі неповернення у встановлений термін авансу,
виданого в іноземній валюті на службове відрядження або
господарські потреби, та в інших випадках нездачі іноземної
валюти, одержаної у підзвіт, стягується у сумі, еквівалентній
потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей,
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного
банку України на день погашення заборгованості.
Стаття 3. Суми, стягнуті відповідно до статей 1 і 2 цього
Закону, спрямовуються насамперед на відшкодування збитків,
завданих підприємству, установі або організації, а решта -
перераховується до Державного бюджету України.
Стаття 4. Особи, які безпосередньо не пов'язані з виконанням
операцій, зазначених у статті 1 цього Закону, але визнані винними
в розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або втраті
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, валютних цінностей,
несуть матеріальну відповідальність у розмірах, встановлених цим
Законом.
Стаття 5. Збитки, завдані працівниками підприємству,
установі, організації, у випадках, передбачених статтями 1-4
цього Закону, відшкодовуються незалежно від притягнення винних
осіб до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної
відповідальності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 червня 1995 року
N 217/95-ВРвгору