Документ 217/2016, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2016

Указ
Президента України

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня


КОШЕЧКА
Вячеслава Григоровича

-

віце-президента Національної академії наук України, директора Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України, академіка НАН України, м. Київ


СТОРІЖКА
Володимира Юхимовича

-

директора Інституту прикладної фізики Національної академії наук України, академіка НАН України, м. Суми


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня


ЛИТВИНЕНКА
Леоніда Миколайовича

-

директора Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, академіка НАН України, м. Харків


ЛІСОВОГО
Володимира Миколайовича

-

ректора Харківського національного медичного університету


ШИФРІНА
Якова Соломоновича

-

головного наукового співробітника Харківського національного університету радіоелектроніки


Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня


АНДРОНАТІ
Сергія Андрійовича

-

члена Президії Національної академії наук України, директора Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України, академіка НАН України, м. Одеса


ІБАТУЛЛІНА
Ільдуса Ібатулловича

-

першого проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ


ПРОКОПЕНКА
Івана Федоровича

-

ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди


ШЕСТОПАЛОВА
Вячеслава Михайловича

-

завідувача відділу Інституту геологічних наук Національної академії наук України, академіка НАН України, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня


ЗАГОРОДНЬОГО
Анатолія Глібовича

-

віце-президента Національної академії наук України, директора Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, академіка НАН України, м. Київ


ІОФФЕ
Ігоря Володимировича

-

ректора державного закладу "Луганський державний медичний університет"


ЛИТВИНОВА
Валерія Аркадійовича

-

директора державної установи "Національний антарктичний науковий центр" Міністерства освіти і науки України, м. Київ


СТОГНІЯ
Бориса Сергійовича

-

радника Президії Національної академії наук України, завідувача відділу Інституту електродинаміки НАН України, академіка НАН України, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня


ДОДОНОВА
Олександра Георгійовича

-

заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, м. Київ


МОІСЕЄНКА
Євгена Васильовича

-

провідного наукового співробітника Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук України, м. Київ


ПОПОВА
Михайла Олексійовича

-

заступника директора державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", м. Київ


Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня


ДАНИКА
Юрія Григоровича

-

начальника Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Міністерства оборони України


ДАНИЛЮКА
Ігоря Анатолійовича

-

начальника кафедри Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України


Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня


БУЛАТОВУ
Марію Михайлівну

-

завідувача кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ


Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня


НІКОЛЕНКО
Ольгу Миколаївну

-

завідувача кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


РАДКЕВИЧ
Валентину Олександрівну

-

директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ


Нагородити медаллю "За працю і звитягу"


ВИСОЦЬКОГО
Анатолія Васильовича

-

директора Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ


ШАДУРУ
Віталія Миколайовича

-

старшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова Національної академії наук України, м. Київ


Присвоїти почесні звання:


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"


ДРОЗДІ
Валентину Федоровичу

-

завідувачеві відділу Української лабораторії якості та безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ


ЖУКОВУ
Юрію Даниловичу

-

завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"


БЕРЕЖНОМУ
Юрію Анатолійовичу

-

професорові кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктору фізико-математичних наук, професорові


БІЛІЧЕНКУ
Віктору Вікторовичу

-

завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові


ВЛОХУ
Ростиславу Орестовичу

-

директорові Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України, доктору фізико-математичних наук, професорові, м. Львів


ГОДОВАН
Владлені Володимирівні

-

професорові кафедри, декану Одеського національного медичного університету, докторові медичних наук, професору


ГОРАЛЬСЬКОМУ
Леоніду Петровичу

-

директорові Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії, завідувачу кафедри Житомирського національного агроекологічного університету, докторові ветеринарних наук, професору


ГРИГОРУКУ
Валерію Івановичу

-

завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професорові


ІЛЬНИЦЬКОМУ
Миколі Миколайовичу

-

завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору філологічних наук, професорові


ІЩЕЙКІНУ
Костянтину Євгеновичу

-

народному депутатові України, доктору медичних наук, професорові


КАЛИЧАКУ
Ярославу Михайловичу

-

деканові Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору хімічних наук, професорові


КАЛІНЕСКУ
Тетяні Василівні

-

завідувачеві кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктору економічних наук, професорові, Луганська область


КВАСНИЦІ
Віктору Миколайовичу

-

завідувачеві відділу Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України, доктору геолого-мінералогічних наук, професорові, м. Київ


КОЖУШКУ
Леоніду Федоровичу

-

завідувачеві кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, доктору технічних наук, професорові, м. Рівне


КОМАРОВУ
Ігорю Володимировичу

-

завідувачеві кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору хімічних наук, професорові


МЕЩАНІНОВУ
Олександру Павловичу

-

професорові кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктору педагогічних наук, професорові, м. Миколаїв


МИРОПОЛЬСЬКІЙ
Наталії Євгенівні

-

головному науковому співробітникові Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, професорові, м. Київ


НАХЛІКУ
Євгену Казимировичу

-

директорові Інституту Івана Франка Національної академії наук України, доктору філологічних наук, професорові, м. Львів


РУДЬКУ
Георгію Іллічу

-

голові Державної комісії України по запасах корисних копалин, доктору геолого-мінералогічних, географічних, технічних наук, професорові, м. Київ


СКРИШЕВСЬКОМУ
Валерію Антоновичу

-

завідувачеві кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професорові


СОЛОНІНУ
Юрію Михайловичу

-

директорові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові, м. Київ


СТРИЖАЛУ
Володимиру Олександровичу

-

завідувачеві відділу Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові, м. Київ


СУХОВЄЄВУ
Володимиру Володимировичу

-

завідувачеві кафедри Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктору хімічних наук, професорові, Чернігівська область


ФЕДІРКУ
Віктору Миколайовичу

-

головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові, м. Львів


ФУШТЕЮ
Івану Михайловичу

-

проректорові державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України", доктору медичних наук, професорові


ЧЕБОТАРЬОВІЙ
Лідії Львівні

-

начальникові відділу державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, професорові, м. Київ


ШЕВЧУКУ
Ігорю Михайловичу

-

завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет", доктору медичних наук, професорові


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"


КРИВОРОТЬКУ
Ігорю Вадимовичу

-

завідувачеві відділення державної установи "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м. Харків


СІРЕНКУ
Юрію Миколайовичу

-

завідувачеві відділу державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України", докторові медичних наук, професору, м. Київ


СОРОКМАН
Тамілі Василівні

-

завідувачеві кафедри, декану Буковинського державного медичного університету, доктору медичних наук, професорові, м. Чернівці


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"


БАРТІШУ
Михайлу Ярославовичу

-

завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка


БУНЧУКУ
Борису Івановичу

-

декану факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


ВОЛОДАРСЬКОМУ
Євгену Тимофійовичу

-

професорові кафедри Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"


ДЕМ’ЯНЕНКО
Наталії Миколаївні

-

завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ


ДЕМ’ЯНИШИНУ
Василю Григоровичу

-

професорові кафедри Тернопільського національного економічного університету


ДУБНЮКУ
Андрію Васильовичу

-

професорові кафедри Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України


ЗАГОРОДНЬОМУ
Анатолію Григоровичу

-

професорові кафедри Національного університету "Львівська політехніка"


ЗАЙЦЕВІЙ
Валентині Миколаївні

-

завідувачеві кафедри Запорізького національного технічного університету


СТОРОЖУКУ
Олександру Володимировичу

-

доцентові кафедри Національного університету державної податкової служби України, Київська область


ФЕДАСЮКУ
Дмитру Васильовичу

-

проректорові Національного університету "Львівська політехніка"


ФІНІКОВУ
Тарасу Володимировичу

-

президентові Міжнародного фонду досліджень освітньої політики


ШЕМЯКІНУ
Олександру Миколайовичу

-

першому проректорові Одеської національної морської академії Міністерства освіти і науки України.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 травня 2016 року
№ 217/2016
вгору