Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.04.1994217
Документ 217-94-п, поточна редакція — Редакція від 19.01.2019, підстава - 19-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 1994 р. N 217
Київ

Про затвердження Положення про порядок
видачі посвідчень тракториста-машиніста
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009
N 1259 ( 1259-2009-п ) від 25.11.2009
N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013
N 587 ( 587-2014-п ) від 30.10.2014
N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста, що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1994 р. N 217

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста
{ У тексті Положення слова "інспекція Держтехнагляду" в усіх
відмінках і формах числа замінено словами "державна
інспекція сільського господарства" у відповідному відмінку
і числі, а слова "і талон попередження" в усіх відмінках
і формах числа виключено згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
{ У тексті Положення слова "державна інспекція сільського
господарства" в усіх відмінках і формах числа замінено
словами "територіальний орган Держпродспоживслужби" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }

Загальні положення
1. Це Положення встановлює єдиний порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі
саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і
дорожньобудівними машинами (далі - машинами) і є обов'язковим для
всіх міністерств, відомств, підприємств (об'єднань), установ,
організацій та громадян України, іноземних громадян, осіб без
громадянства.
2. До керування машинами допускаються особи, які мають
посвідчення тракториста-машиніста (надалі - посвідчення) на право
керування машинами відповідних категорій. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
3. Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться
територіальними органами Держпродспоживслужби тільки тим особам,
які постійно або тимчасово проживають чи навчаються на території
області, м. Києва. { Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011, N 19
( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }
4. Машини, керування якими здійснюється за наявності
посвідчення, залежно від їх типів і призначення поділяються на
такі категорії:
А1 - трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
А2 - трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
B1 - самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини; { Абзац
четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2010-п )
від 29.09.2010 }
B2 - самохідні кормозбиральні машини; { Абзац пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010 }
B3 - самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі,
овочів, фруктів і ягід; { Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010 }
С - самохідні дорожньо-будівельні машини;
D1 - екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів;
D2 - екскаватори з об'ємом ковша понад 4 куб. метри;
E1 - навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт;
E2 - навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт;
F1 - автогрейдери масою до 18 тонн;
F2 - автогрейдери масою понад 18 тонн;
G1 - бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
G2 - бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
H - інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в
територіальному органі Держпродспоживслужби.
У разі відкриття категорії H у графі посвідчення "Для
особливих відміток" зазначається тип машини, на керування якою
виданий дозвіл.
Тракторист-машиніст має право керувати машинами тих
категорій, позначення яких дублюється у посвідченні у графі
"Відмітка про дозвіл".

{ Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Правила технічної експлуатації машин затверджуються
Мінагрополітики. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

6. Усі трактористи-машиністи підлягають обов'язковому
періодичному медичному оглядові в терміни, встановлені МОЗ.
Посадові особи територіального органу Держпродспоживслужби,
Державтоінспекції, органів охорони здоров'я і керівники
підприємств і організацій у разі сумніву щодо стану здоров'я
тракториста-машиніста можуть направляти його на позачерговий
медичний огляд в установленому порядку.

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010 }

Організація роботи, пов'язаної
з видачею посвідчень
7. Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у
порядку, встановленому МОЗ, а також професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до
навчальних планів і програм та склала теоретичний і практичний
іспити екзаменаційній комісії в територіальному органі
Держпродспоживслужби. { Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009, N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }
Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил
дорожнього руху і правил технічної експлуатації машин.
Під час практичного іспиту перевіряються навички керування
машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.
Результати іспитів заносяться у протокол (додаток N 1).
Порядок складання, приймання іспитів, кваліфікаційні
характеристики та екзаменаційні білети ( z0510-10 ) затверджуються
Мінагрополітики. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009; із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010,
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
8. Документом, що засвідчує проходження професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації та
одержання (підвищення) робітничої кваліфікації, є диплом
кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації, зразки яких затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 979
( 979-2001-п ) "Про затвердження зразків документів про
професійно-технічну освіту" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 32, ст. 1492). { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881
( 881-2010-п ) від 29.09.2010 }
9. Приймання теоретичних і практичних іспитів здійснюється
екзаменаційною комісією територіального органу
Держпродспоживслужби. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови
КМ N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009 }
Екзаменаційна комісія може суміщати свою роботу з роботою
кваліфікаційної комісії навчального закладу.
10. Машини для приймання практичного іспиту надаються
відповідним навчальним закладом або особою, що екзаменується. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587
( 587-2014-п ) від 30.10.2014 }
11. Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту,
то нове посвідчення їй не видається, а попереднє вилучається, і
повторний іспит призначається не раніш як через 10 днів.
12. Позбавлення трактористів-машиністів права на керування
машинами провадиться відповідно до чинного законодавства в
порядку ( z0508-10 ), визначеному Мінагрополітики. { Пункт 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259 ( 1259-2009-п )
від 25.11.2009 }
13. Вилучене посвідчення територіальний орган
Держпродспоживслужби або Державтоінспекція протягом 10 днів
надсилає територіальному органу Держпродспоживслужби за місцем
проживання тракториста-машиніста.
Повернення посвідчень особам, у яких вони вилучені,
провадиться після складання теоретичного і практичного іспитів, а
особам, у яких вони вилучені за керування машинами у стані
сп'яніння, - після обов'язкового проходження медичного огляду і
складання теоретичного і практичного іспитів. { Абзац другий
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259
( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
При цьому практичний іспит складається на машині однієї з
категорій, права на керування якими він був позбавлений.
14. Для складання теоретичного і практичного іспиту та
отримання посвідчення тракториста-машиніста до територіального
органу Держпродспоживслужби подаються такі документи: { Абзац
перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009 }
заяву від особи або подання підприємства чи навчального
закладу, якими направлена особа чи група осіб, зразки яких
затверджує Мінагрополітики; { Абзац другий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2010-п ) від
29.09.2010 }
диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації; { Абзац третій пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347 ( 347-2009-п )
від 15.04.2009, N 1259 ( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
медичну довідку встановленого зразка про придатність до
керування машинами;

{ Абзац п'ятий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

одну фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри, що відповідає
віку особи на момент одержання нею посвідчення; { Абзац шостий
пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009 }
копія картки фізичної особи - платника податків про
присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних
осіб платників податків та інших обов'язкових платежів. { Пункт 14
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 347 ( 347-2009-п ) від
15.04.2009 }
Крім зазначених документів до екзаменаційної комісії
подається документ, що засвідчує особу, а для одержання дозволу на
право керування машинами інших категорій також посвідчення
тракториста-машиніста.
Заява, екзаменаційні картки та копії диплома кваліфікованого
робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації, медичної довідки про придатність до керування
машинами зберігаються в територіальному органі
Держпродспоживслужби. { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
У разі заміни посвідчення тракториста-машиніста або одержання
дозволу на право керування машинами інших категорій старе
посвідчення вилучається та зберігається в територіальному органі
Держпродспоживслужби разом з іншими документами. { Пункт 14
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 347 ( 347-2009-п ) від
15.04.2009 }
Рішення про допуск до складання іспитів осіб, які проживають
в іншій місцевості або державі, можуть приймати начальники
територіальних органів Держпродспоживслужби. { Пункт 14 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 347 ( 347-2009-п ) від
15.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011, N 19 ( 19-2019-п ) від
16.01.2019 }
15. Медична довідка і диплом кваліфікованого робітника або
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
після занесення необхідних відомостей у протокол перевірки знань
повертаються їх власникові. { Абзац перший пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009 }
У дипломі кваліфікованого робітника або свідоцтві про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації територіальний
орган Держпродспоживслужби робить відмітку про видачу посвідчення
на право керування машинами відповідної категорії. { Абзац другий
пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259
( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 } { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009 }

{ Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

17. Посвідчення заповнюються з використанням комп'ютерної
техніки, підписуються головою екзаменаційної комісії та
завіряються печаткою відповідного територіального органу
Держпродспоживслужби. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009, N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }
18. При видачі посвідчень їх серії та номери заносяться до
книги реєстрації (додаток N 2) в порядку зростання номерів.
19. У посвідченні в графі "Відмітка про дозвіл" позначення
категорії машин, на керування якими видано дозвіл, дублюються, а
інші погашаються значками хххххх. { Абзац перший пункту 19 в
редакції Постанови КМ N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009 }

{ Абзац другий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

20. За одержання посвідчення власник ставить підпис у книзі
реєстрації. { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
21. Право на керування машинами мають громадяни, яким
виповнилося 18 років.
Випускникам навчальних закладів, які одержали кваліфікацію
тракториста-машиніста, посвідчення видається після складання
теоретичного і практичного іспитів в територіальному органі
Держпродспоживслужби незалежно від їх віку. При цьому в графі
посвідчення "Для особливих відміток" зазначається дата, починаючи
з якої власник посвідчення має право керувати машинами.
22. Особам, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку
або підвищення кваліфікації для роботи на машині конкретної марки,
та випускникам загальноосвітніх шкіл третього ступеня,
професійно-технічних навчальних закладів посвідчення видаються на
загальних підставах. { Абзац перший пункту 22 в редакції Постанови
КМ N 1259 ( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
У посвідченні в графі "Для особливих відміток" для
відповідної категорії машин робиться запис "Дозволено" і
зазначається марка машини, на керування якої видано дозвіл. Графи
інших категорій машин, на керування якими не видано дозволу,
погашаються значками хххххх. { Абзац другий пункту 22 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 347 ( 347-2009-п ) від
15.04.2009, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
23. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади,
навчальними планами і програмами яких передбачено вивчення
машин, посвідчення може видаватися на підставі диплома після
складання іспитів з правил дорожнього руху і практичних навичок
керування машинами відповідно до заявлених категорій за умови
наявності в навчального закладу ліцензії на право надання освітніх
послуг у сфері професійно-технічної освіти. { Абзац перший пункту
23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259
( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
Вивчення машин підтверджується випискою з додатка до диплома
про підсумкові оцінки успішності. Виписка засвідчується
начальником відповідного територіального органу
Держпродспоживслужби. { Абзац другий пункту 23 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 19 ( 19-2019-п ) від
16.01.2019 }

{ Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009 }

{ Пункт 24-1 виключено на підставі Постанови КМ N 19
( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }

Обмін посвідчень
25. Посвідчення на право керування машинами має необмежений
термін дії і обмінюється у разі його непридатності для
користування та у разі заміни посвідчення.
У разі заміни посвідчення в новому посвідченні замість
категорії A відкривається категорія A1, замість B-A2, C-B1, D-B2,
E-B3, а замість категорії F відкривається одна або кілька таких
категорій, як C, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1 і G2. { Пункт 25
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2010-п ) від
29.09.2010 }
У разі заміни посвідчення, яким надано дозвіл на право
керування машиною, що належить до категорії F, у новому
посвідченні відкриваються категорії на підставі пред'явленого
диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації. { Пункт 25 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010 } { Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259
( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
26. Обмін посвідчень трактористам-машиністам провадиться без
складання іспитів. { Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }

{ Пункт 27 виключено на підставі Постанови КМ N 587
( 587-2014-п ) від 30.10.2014 }

28. У разі втрати посвідчення на підставі заяви та пояснення
власника, а також підтвердження факту опублікування в друкованих
засобах масової інформації оголошення про втрату посвідчення
видається нове з поміткою "Дублікат" після складення заявником
теоретичного і практичного іспитів. { Абзац перший пункту 28 в
редакції Постанови КМ N 587 ( 587-2014-п ) від 30.10.2014 }
Оформлення дубліката посвідчення замість втраченого внаслідок
крадіжки або стихійного лиха, якщо це підтверджено відповідними
документами, проводиться без складання іспитів.
29. При обміні посвідчень, у яких не зазначені категорії
машин, у новому посвідченні відкриваються категорії з врахуванням
вивчених машин згідно з пред'явленим дипломом кваліфікованого
робітника або свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації. { Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 347 ( 347-2009-п ) від 15.04.2009,
N 1259 ( 1259-2009-п ) від 25.11.2009, N 19 ( 19-2019-п ) від
16.01.2019 }
При обміні таких посвідчень замість посвідчення III класу в
новому посвідченні відкривається одна - дві категорії, II класу -
не менше двох категорій, I класу - не менше трьох категорій.

{ Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Виготовлення і зберігання бланків посвідчень
31. Держпродспоживслужба здійснює централізоване забезпечення
територіальних органів бланками посвідчень. { Абзац перший пункту
31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259
( 1259-2009-п ) від 25.11.2009; в редакції Постанови КМ N 587
( 587-2014-п ) від 30.10.2014; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }
Облікова документація виготовляється на місцях
територіальними органами Держпродспоживслужби. { Абзац другий
пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }

32. { Абзац перший пункту 32 виключено на підставі Постанови
КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Облік бланків посвідчень територіальними органами
Держпродспоживслужби ведеться в журналі обліку і витрачання
бланків посвідчень тракториста-машиніста (додаток N 3). { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }
33. У міру нагромадження в територіальному органі
Держпродспоживслужби посвідчень, що були в користуванні, підлягали
обмінові, а також тих, що не були затребувані протягом 12 місяців
після закінчення терміну їх вилучення, зіпсованих під час
заповнення бланків, вони знищуються такими засобами і способами,
які виключають можливість повторного їх використання, про що
складається відповідний акт.
34. Документи, на підставі яких видані посвідчення, та акти
ліквідації посвідчень зберігаються протягом: книга реєстрації
видачі посвідчень та акти їх ліквідації - 45 років, решта
документів - 10 років.

Умови допуску навчальних закладів до
підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів
35. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів здійснюється у навчальних
закладах, підприємствах за наявності необхідної
навчально-матеріальної бази, відповідної ліцензії, отриманої у
визначеному законодавством порядку. { Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009; в редакції Постанови КМ N 1259
( 1259-2009-п ) від 25.11.2009 }
36. До складу експертних груп для акредитації навчальних
закладів входять працівники територіальних органів
Держпродспоживслужби. { Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009 }
37. Навчальні заклади, які займаються професійною
підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації
трактористів-машиністів повинні бути зареєстровані в
територіальному органі Держпродспоживслужби за місцем їх
знаходження. { Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009, N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009 }
38. Чисельність навчальних груп з професійної підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів
повинна становити не більше 30 осіб. Навчальні заклади не пізніш
як через 15 днів після початку занять зобов'язані зареєструвати в
територіальному органі Держпродспоживслужби кожну навчальну групу.
Порядок формування та ведення реєстру закладів, які
здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
трактористів-машиністів, затверджується Мінагрополітики. { Пункт
38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1259 ( 1259-2009-п )
від 25.11.2009 } { Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347
( 347-2009-п ) від 15.04.2009, N 1259 ( 1259-2009-п ) від
25.11.2009 }

Додаток N 1
до Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1994 р. N 217

__________________________________________________________ (найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

ПРОТОКОЛ N________
засідання екзаменаційної комісії з
приймання іспитів на одержання посвідчення
тракториста-машиніста від "___"____________р.
Голова комісії ____________ Члени комісії: ____________ ____________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Прізвище, | Дата | Організація, |N і дата | Категорія, на п/п| ім'я, по | народ-| де навчалась |та видачі| яку особа ек- | батькові | ження | особа, яка |медичної | заменується | | | складає іс- |довідки і| | | | пит, N сві- |ким вида-| | | | доцтва і да- |на | | | | та видачі | | ————+———————————+———————+——————————————+—————————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження додатку N 1 —————————————————————————————————————————————————— | Результати іспитів | Рішення |————————————————————————————————| екзаменаційної |з правил |з навичок |з правил | комісії |дорожнього|керування |технічної | |руху |(склав, |експлуа- | |(склав, |не склав) |тації | |не склав) | |(склав, | | | |не склав) | +——————————+——————————+——————————+———————————————— | 7 | 8 | 9 | 10 ——————————————————————————————————————————————————
Голова комісії Члени комісії
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011, N 19 ( 19-2019-п ) від
16.01.2019 }

Додаток N 2
до Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1994 р. N 217

КНИГА
реєстрації видачі посвідчень тракториста-машиніста
--------------------------------------------------------------------------------------- NN |Прізвище, ім'я,| Дата і |Місце роботи|Дата видачі|Видано посвідчення |Підпис про п/п|по батькові | місце на-|(проживання)| |-------------------| одержання | | родження | | |категорія| серія і | | | родження | | | | номер | ----+---------------+----------+------------+-----------+---------+---------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 --------------------------------------------------------+---------+---------+----------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток N 3
до Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1994 р. N 217

ЖУРНАЛ
обліку надходження і витрачання
бланків посвідчень тракториста-машиніста
——————————————————————————————————————————————————————— Надходження | ——————————————————————————————————————————————————————+ Дата |Дата і номер|Від кого|Серія| Нумерація | надходження|накладної |одержана| |—————————————+ | | | | з N |по N | | | | | |включно| ——————————————————————————————————————————————————————— Продовження додатка N 3 ———————————————————————————————————————————————————————————————— | Витрачання +——————————————————————————————————————————————————————————————— |Кількість| Дата | Кому |Серія| Нумерація |Кількість| Залишок | |видачі|видано| |—————————————| | | | | | | з N |по N | | | | | | | |включно| | ————————————————————————————————————————————————————————————————
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }вгору