Документ 2167-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статей 74 і 191
Цивільного процесуального кодексу України
щодо вручення судової повістки
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.416 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) такі зміни:
 
     1) частину четверту статті 74 доповнити реченням такого змісту: "Положення цієї частини не поширюються на випадки, передбачені абзацом другим частини третьої статті 191 цього Кодексу";
 
     2) частину третю статті 191 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "У разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді, суд, на прохання особи, яка є учасником цивільного процесу, вручає їй судову повістку безпосередньо в суді".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 11 травня 2010 року
N 2167-VIвгору